Systempaket LS2 mini


I Systempaket LS2 Mini ingår 8 programeringsknappar, som på ett mycket enkelt sätt programerar system då det är ett mindre antal användare.
Med Systempaket LS2 Mini kan du inte nyttja tre av funktionerna som finns i skåplåset LS200.

De tre funktioner som inte kan nyttjas är
– Engångskoder (Du har ingen programvara som genererar engångskoder)
– Tidsfunktion (Du har ingen programvara som sätter tiden)
– Loggfunktion (Du har ingen programvara som läser logg)

Detta ingår i systempaket LS2 mini:

Låsen blir med dessa brickor programmerade med ert unika objekt-ID och endast era Masterbrickor fungerar nu för låsen.
Med brickorna kan byta kod, ändra från ”fritt val” kod till fast kod ”alla” eller fast kod ”en” och vice versa.
8 taggar för:
– Typ av Funktion (4 st)
– Batteritest
– Återställning till fabriksinställningar
– MasterKey I (Gör låset obrukbart tills MastKey II presenteras)
– MasterKey II

Så använder du brickorna: Manual

Uppdatering 2016
Under 2016 uppdaterades våra Lås LS200 med en ny funktion. I samband med det så fungerar inte funktionen ”fritt val” med gamla programmeringsbrickor mot nya lås. Vid nya projekt levereras givetvis nya brickor. Men om ni har en befintlig anläggning med ”gamla” programmeringsbrickor och beställer fler lås, så behöver ni uppgradera med en ny bricka för ”fritt val”. De nya brickorna fungerar med ”gamla” lås.