Produktdata

Skåplås RFID & NFC - LSW300


Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort.
Trådlås kommunikation online med programvara för översikt och konfigurering samt inbrottslarm.

Image
Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Låsen kan som option kommunicera trådlöst via en gateway för online funktionalitet. Man kan se vilka skåp som är lediga respektive upptagna samt tilldela restriktioner, ta bort och lägga till användare. Låsen har även inbrottslarm vilket kan vara nog så intressant i vissa applikationer. Inbrottslarmet kan antingen låta eller vara ett tyst larm till exempelvis admin som sms eller mejl.
Ladda ner

Produktblad
Manual måste beställas
Måttskiss/Montage
Användaranvisning


Beskrivning funktioner


Låsen kan programmeras för olika funktion enligt följande: Alternativ A2S Användaren har en godtycklig Mifare/NFC och låser låset. Endast samma Mifare/NFC kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin godtyckliga Mifare/NFC. Alternativ A2A Användaren har en i systemet registrerad Mifare och låser låset. Endast samma Mifare kan låsa upp. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sin Mifare. Alternativ B2 ”fast enskild” Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. endast den som låst kan låsa upp. Alternativ C2 ”fast alla” Användaren/Användarna har en personlig Mifare som kan låsa och öppna låset. De kan oberoende av varandra låsa respektive öppna. Tidsfunktion Låset kan ha en tidsfunktion som gör att det inte är i bruk vissa tidspunkter. oberoende om låset har tidsfunktioner kan användarbrickan förses med begränsning i datum och tid. Det kan vara exempelvis en gäst som skall ha tillgång i två veckor eller personal som bara har tillgång 08.00-17.00 på vardagar. Logg Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna. Masterfunktion Oavsett personliga brickor finns möjligheten att ha ett masterkort. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket. Batteri Vid låg batterinivå blinkar låset växlande rött/grönt för att uppmärksamma att det är dags för byte. Vid byte av batteri försvinner ej inprogrammerade behörigheterna. Låsgrupper Genom att konfigurera lås och användare i låsgrupper kan man på ett enkelt sätt slippa programmera om låsen när det tillkommer eller försvinner användare.

Onlinefunktioner

Översikt för lediga/upptagna skåp. Lägg till eller ta bort access på individ eller gruppnivå.
Akustiskt eller tyst larm till admin eller som exempelvis sms.
Batteristatus på skåplåsen.
Visualisera hur länge ett eller fler skåp har varit upptagna.

Mått

Måttet med djup 31,5mm avser med batteripaket och snabbkontakt. Måttet med djup 40mm avser batterihållare för 3xAA batterier.

FAQ


On-line utan tråddragning! Hans / ACSS