Image

Hur byter jag batteri?

Bilden illustrerar ett skåplås i LS-serien men är gäller för DS- serien också.

  1. Skruva upp skruven på sidan med en Torx T6
  2. Öppna batterifacket och ta bort batteriet genom att lossa på snabbkontakten.
  3. Koppla in nya batteriet och sätt in det i batterifacket.
  4. Stäng och skruva tillbaka locket.

Era koder/inställningar försvinner inte under bytet. Men klockan kan behöva ställas in igen. Om klockan nollställes så börjar den om på 2009-01-01. Vi har testat hur länge klockan klarar sig utan batteri och hamnade på resultat mellan 10-20 miniuter så det finns gott om tid för byte. Testet var under gynnsamma förutsättningar och kan variera på olika lås beroende på batteristatus vid bytet.

Tips för RFID lås: Om ni skapar en "användare" med en tagg som har access till alla lås och som är tidsbegränsad till exempel 2010.01.01 och lägger på den efter batteribytet så vet ni om klockan nollställt sig.
Fungerar taggen inte: Klockan har inte nollställt sig
Fungerar taggen: Klockan har nollställt sig.

Länk: Sätta tid med Lock manager

Varför är det viktigt med att klockan går rätt?
1 - När man tar ut en logg så får ni händelser med tidsangivelse och den tidsangivelsen utgår från låsets klocka. Om olyckan varit framme och klockan går fel så kan man ändå ta ut en logg och räkna baklänges. Skapa en händelse för loggen (lägg på ett kort) och notera tiden. När du tar ut en logg så berättar den vad låset tycker att det är för datum/tid. Ni kan då lägga till mellanskillnaden på övriga händelser i loggen så blir det rätt.
2 - Om ni arbetar med att låset skall öppna eller stänga automatisk vid ett klockslag så vill du ha det rätt.
3 - Har ni användare som har datum/tidsbegränsad får de fel rättigheter.