Hur byter jag batteri?


Bilden illustrerar ett skåplås i LS-serien men är gäller för DS- serien också.

  1. Skruva upp skruven på sidan med en Torx T6
  2. Öppna batterifacket och ta bort batteriet genom att lossa på snabbkontakten.
  3. Koppla in nya batteriet och sätt in det i batterifacket.
  4. Stäng och skruva tillbaka locket.

Era koder/inställningar försvinner inte under bytet. Men klockan behöver ställas in igen.