Applikationsbeskrivning

Dörrlås - Lägenhet vårdboende

Till varje lägenhet skall vårdtagaren samt sköterskor och periodvis vikarier ha access.
Definitioner

Lås: Dörrlås D300 med RFID.
Användare: Person som skall ha access.
Bricka: Kort eller bricka som innehåller Mifare exempelvis SITHS, ID06 etc.

Relaterade produkter

Hur går det till?

Uppgift:
En vårdtagare samt ett antal i personalen inklusive vikarier som periodvis skall tilldelas access.

Hantering: Lås exempelvis 1-50 skapas i programmet. För varje lås skapas en "låsgrupp". Användarna exempelvis 1-100 skapas i programmet.
Därefter knytes användarna till låsgruppen och deras brickor/kort programmeras. Korten kan vara exempelvis SITHS kort. När en access behöver förändras behöver man bara göra den på kort/bricka. Ingen förändring på låsen behövs.

System standard: Korten konfigureras och programmeras hos admin.

System CyberNet: Korten konfigureras hos admin men programmeras varje gång en användare passerar en accesspunkt.

 

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i dörrar med befintlig låskista.