Applikationsbeskrivning

Lägenhet vårdboende - Dörrlås

Lägenhet vårdboende - Dörrlås

Till varje lägenhet skall det finnas ett lås som vårdtagaren, sköterskor och periodvis vikarier skall ha access. Anhöriga kan också tilldelas access. Dörrlåsen med dess teknik kallas ofta också hotellås.
Äldreboende lägenhet hotellåsÄldreboende lägenhet hotellås
Låsen finns i olika utförande och med olika teknik. Med kombinerad teknik kan man anpassa till det som blir enklast för användaren. Kort/tag för personelen ger snabb och enkel access. Kod till anhöriga som inte behöver ha några förkunskaper, och Bluetooth till vårdtagaren.
Dörrlås för temporär accessImage

Hur går det till?

Uppgift:
En vårdtagare samt ett antal i personalen inklusive vikarier skall ha access till vårtagarens lght.
Hantering:
 Lås exempelvis 1-50 skapas i programmet. För varje lås skapas en "låsgrupp". Användarna exempelvis 1-100 skapas i programmet.
Därefter knytes användarna till låsgruppen och deras brickor/kort programmeras. Korten kan vara exempelvis SITHS kort. När en access behöver förändras behöver man bara göra den på kort/bricka. Ingen förändring på låsen behövs.
System Standard
: Korten konfigureras och programmeras hos admin.
System CyberNet
: Korten konfigureras hos admin men programmeras varje gång en användare passerar en accesspunkt.
System Merlify: Accesspunkten är en mobiltelefon.

Definitioner


Lås: Dörrlås D300 med RFID.
Användare: Person som skall ha access.
Bricka: Kort eller bricka som innehåller Mifare exempelvis SITHS, ID06 etc.

Nyttoeffekt


  • All personal har var sin "nyckel" som går till alla dörrar. Inte 20 gemensamma nycklar.
  • Om en nyckel tappas bort är det enkelt att göra den ogiltig.
  • Nyckeln i form av tag/kort kan även ha access till medicinskåpen och ytterdörren mm.
  • Batteridrivna lås ger enkel installation i befintliga fastigheter.