Reglar LS-serien


För att anpassa våra skåpslås i LS serien har ni en mängd olika reglar att välja mellan.
Denna sida behandlar inte information om spanjolettfäste.

Som standard levererar vi regel 38400950 som är rak och 40mm centrum infästning till ytterkant. Om ni inte kan använda den så har ni nedanstående ”standardsortiment” att välja bland. Vid volymer kan vi ta fram ytterligare varianter.

Nedan ser ni måtten i ordning A, B, C och D

Ni har även en pdf med samma information att ladda ner: Reglar