Image

Reglar LS-serien


För att anpassa våra skåpslås i LS serien har ni en mängd olika reglar att välja mellan. Denna sida behandlar inte information om spanjolettfäste.

Hur vet jag vilken regel jag behöver?

Image
Den första skissen visar hur ni skall tänka för regelns längd. Tänk på att den skall vara tillräckligt lång för att nå blecket eller skåpstommen men inte längre än att den inte slår i skåpets insida. Skissen symboliserar luckans insida.
Image
Den andra skissen visar hur ni skall tänka avseende regelns böj (z-form). Låsets axel är 27mm lång sett från luckans framsida. Om ni får fram mått xx enligt skiss exempelvis = 20 mm skall ni ha en regel som är 27-20=7mm böjd. Dra av eller lägg till någon eller några mm beroende på hur säkra ni är på måttet. Detta för att regeln inte skall klämma mot skåpstommen. För nya skåp kan man anta att alla mått är lika och 1 mm kan räcka. Om ni har 50 skåp som är 10 år gamla kan det nog skilja lite på varje skåp så då är 3 mm kanske mer lämpligt. I ovanstående exempel skall ni dra av x mm. Om ni får mått; framsida regel till framsida skåplucka mer än 27 mm så skall z-formen gå inåt i skåpet och följdaktligen skall ni lägga till någon eller några mm istället för att dra av. Skissen symboliserar en lucka sett snett framifrån.
Image

Som standard levererar vi regel 384003001 som är rak och 40mm centrum infästning till ytterkant. Om ni inte kan använda den så har ni nedanstående ”standardsortiment” att välja bland. Vid större volymer kan vi ta fram andra varianter.

Nedan ser ni måtten i ordning A och B

Image