Köpcenter - Förvaringsboxar för bagage

Besökarna skall kunna ta ett ledigt skåp och låsa. När det har låst upp är skåpet ledigt för nästa besökare. Det är också möjligt att tidsbegränsa förvaringen (inte LS101). Tidsbegränsningen kan vara en fast tid exempelvis 22.10 när köpcentret stängt eller en tidsperiod exempelvis tre timmar.
Förvaringsskåp med skåplåsFörvaringsskåp med skåplås
Med nyckellås får man problem med att gästerna får med sig nycklar av misstag eller ännu än värre: "gäster" med oärliga avsikter där de tar med sig nyckeln för att vittja skåpet senare när nyckeln är ersatt. Problem uppstår även med gäster som har låset i längre perioder, avsiktligt eller inte. Vi har två olika tekniker som råder bot på detta, dessutom kan vi lägga in en tidsbegränsning för nyttjandet.
Skåpslås till förvaringsboxar

Det finns två tekniker som lämpar sig för applikationen. Kod eller kort/tag (hädanefter benämnd kort). Kod är bra ur perspektivet att det inte krävs något fysiskt media för att nyttja skåpen. Nackdelen med kod är att gästen kan vara oförsiktig när den knappar in koden och någon oärlig person ser den, med möjlighet att sen öppna dennes skåp. Den andra nackdelen är att man önskar ett "stopp" för antal felslag så det inte går att chansa i oändlighet för den oärliga "gästen". I vårt blir skåpet obrukbart efter x antal fel koder i en minut. Vår erfarenhet är att besökare oftast kommer ihåg sin kod men ibland glömmer vilket skåp de har. Med det så slår de sin kod på fel på skåp och kan då "låsa" grannens skåp en period. Detta är ändå ganska ovanligt. Med skåpslås för kort så slipper man båda ovanstående problemen. Det behövs inget stop för antal "fel kort" då det är omöjligt att chansa rätt med ett kort. Problemet med kort är att gästen måste ha eller få ett kort. Idag finns rätt innehåll på de flesta bankkorten/länstrafikkorten för att låsa våra skåp och med de så slipper ni ge ut kort i betydande omfattning. Med tiden får man anta att både spridningen av kort såväl som acceptansen/förståelsen för att använda sitt kort på skåpet kommer att öka. Samtliga skåpslås är batteridrivna för enkel installation.

Man kan också tänka sig lås som kombinerar dessa två tekniker Skåplås LS600.

Läs även om tidsbegränsad förvaring.

Definitioner


Administratör: -
Användare: Besökare.
Lås: LS101, LS200 eller LS300

Nyttoeffekt


  • Inga borttappade nycklar.
  • Med tidsbegränsning förvaring ökar antalet lediga skåp.
  • Batteridrift för enkel installation.

Referenser

Köpcenter - Solna

TTill ett köpcenter i Solna utanför Stockholm levererade vi 68 st kodlås LS200 för besökares tillfälliga förvaring.
Skåpslås förvaring

Köpcenter - Täby

I Täby Centrum har vi levererat 26 st lås modell LS200 med kod och masterbricka.
Image

Köpcenter - Solna

I Solna Centrum har vi levererat 26 st skåp och lås LS200 med kod och masterbricka.
Image

Köpcenter - Nacka

Till Nacka Forum har vi levererat 32 st skåp med skåplås LS200 med kod och masterbricka.
Fövaringsbox köpcenter skåpslås

Köpcenter - Malmö

I ett Köpcenter i Malmö har vi levererat 60 st skåp och lås LS200 med kod och masterbricka.
Image

Köpcenter - Sollentuna

Till Sollentuna Centrum har vi levererat 46 st skåpluckor till befintliga skåpstommar och lås LS100 med kod.
Förvaringsbox sollentuna

Köpcenter - Jönköping

Köpcentret erbjuder sina kunder förvaring där de kan låsa in sina kassar under vistelsen.
Image