Systempaket LS3 mini

I Systempaket LS3 Mini ingår 8 programeringsknappar, som på ett mycket enkelt sätt programerar system då det är ett mindre antal användare.
Med Systempaket LS3 Mini kan du inte nyttja två av funktionerna som finns i skåplåset LS300.

De tre funktioner som inte kan nyttjas är
– Tidsfunktion (Du har ingen programvara som sätter tiden)
– Loggfunktion (Du har ingen programvara som läser logg)

Detta ingår i systempaket LS3 mini:

Låsen blir med dessa brickor programmerade med ert unika objekt-ID och endast era Masterbrickor fungerar nu för låsen.
Med brickorna kan byta kod, ändra från ”fritt val” kod till fast kod ”alla” eller fast kod ”en” och vice versa.
8 taggar för:
– Typ av Funktion (4 st)
– Batteritest
– Återställning till fabriksinställningar
– Mastertag I
– Mastertag II

Så använder du brickorna: Manual