Image

Systempaket LS3 mini

I Systempaket LS3 Mini ingår 8 programeringsknappar, som på ett mycket enkelt sätt programerar lås/accessenheter för användarkort/tag då det är ett mindre antal användare. Med Systempaket LS3 Mini kan du inte nyttja två av funktionerna som finns i skåplåset LS300.

De tre funktioner som inte kan nyttjas är
– Tidsfunktion (Du har ingen programvara som sätter tiden)
– Loggfunktion (Du har ingen programvara som läser logg)

Detta ingår i systempaket LS3 mini:

Låsen blir med dessa brickor programmerade med ert unika objekt-ID och endast era Masterbrickor fungerar nu för låsen. (samt användarnas kort/tag)
Med brickorna kan byta kod, ändra från ”fritt val” kod till fast kod ”alla” eller fast kod ”en” och vice versa för användarkort/tag.
8 taggar för:
– Typ av Funktion (4 st)
– Batteritest
– Återställning till fabriksinställningar
– MasterKey I (Gör låset obrukbart tills MastKey II presenteras)
– MasterKey II

Så använder du brickorna: Manual
Atrikelnummer: 32041.940.030

Image
Image
En nackdelen med Systempaket LS3 Mini kontra våra systempaket som är baserade på uppkoppling mot dator är att om en användare skall tas bort måste låset återställas och användarna läggas in på nytt.