LM6 4.4 Frigör Bricka/Kort

Används när du har en bricka som har fått en markering ”upptagen” så kan du låsa upp den med instruktionerna nedan. En typisk situation är när ni lånar ut brickor för lås med inställningen ”Fritt val A” Personen har låst ett skåp och lämnat tillbaka brickan. Då en bricka bara får låsa ett skåp i taget behöver markeringen om ett låst skåp tas bort för att den skall kunna nyttjas igen. OBS det går inte ta bort en eventuell ”straffmarkering” om användaren låst upp ett skåp som är inställt för att ”straffa” försent . I det fallet får man söka upp brickan och uppdatera/omprogrammera den för att straffet skall försvinna.

6.4.4.1 Lägg brickan/kort du vill frigöra på USB läsaren.
Klicka på ”Service” – ”Anv.kort” – Frigör bricka/kort”

6.4.4.2 En ny dialogruta kommer upp.

Klicka på ”välj”

6.4.4.3 Information om brickan kommer upp.
Ni ser även vilket skåp som är låst och om ni har ”fritt val” i anläggningen kan ni låsa upp skåpet med det aktuella brickan/kort eller MasterKey II för att erbjuda skåpet till andra gäster.

Klicka på ”Frigör”