Produktdata

Skåpslås LSW300 - RFID Mifare och NFC för Kort och tag.


Batteridrivet skåpslås med Mifare RFID/NFC för kort och tag. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort. Skåpslåset har en motorstyrd kolv som går ut/in och låset består av en innerdel (mekanik) och en ytterdel (läsenhet) som kommunicerar med varandra. Skåpslåset kan som option kommunicera händelser och status med Wi-Fi via en gateway för presentation med tillhörande programvara. Antennen (för kommunikation med användarkort/brickor) sitter på dörrens utsida vilket gör funktionen oberoende av dörrens material. Skåpslåset har även inbyggt Inbrottslarm med ljud eller ljudlös funktion som kommuniceras via Wi-Fi.
Image
Skåpslås RFID Mifare, NFC, kort och tag

SPECIFIKATIONFunktion: För Mifare RFID och NFC för kort och tag.
LED: 2xGrön, 2xRöd
Ljudsignal: Ja
Batteri: Batteripaket med 3xAA Alkaliska
Livslängd Batteri: Alkaliska typiskt 3år med 30 användningar/dag. Litium 5år med 30 användningar/dag.
Temperaturgränser: Funktion 0-60C Lagring -15…65C Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet: 10-90% ej kondens.
Skyddsklass: Utsida IP65 (insida IP43)
Klocka: +- 2 sek/dag
Vikt:
300 gr
Mått hus (ex trycke): Se måttskiss
Färg: Svart/Vit. Option: Egen design

Max antal användare: Beror på konfiguration men fr. 4000-oändligt.
Max antal lås/system: 65.000 st.
Logg: Senaste 450 händelser.

VARIANTER


32041.110.301 LS300 Svart
32041.110.313 LS300 Vit

TEKNIKLÄNKAR


Alternativ A1 Fritt Val S
Användaren lägger ett godtycklig Mifare tag/kort och låser. Endast detta kort/tag kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sitt kort/tag.

Tips!
Ni kan öppna och låsa med Master och låset minns den användares kort/tag som låst och denna blir inte påverkad. Om ni låser upp och lämnar det öppet är det fritt för ett annat kort/tag att låsa.

Alternativ A1 Fritt Val A
Användaren lägger ett gav er ert system godkännt Mifare tag/kort. Fördelen är att ingen okänd kan nyttja låset (skåp). Ni kan dessutom begränsa att fler än ett skåp nyttjas samtidigt.
Alternativ B1 ”fast enskild”
Om flera användare har tillgång till låset kan endast den som låst låsa upp.
Tips!
Exempel på applikationer:
Tre sjuksköterskor är ansvariga för en medicinvagn och dess innehåll men aldrig samtidigt. Så länge sköterka 1 håller vagnen stängd kan ingen annan öppna. När sköterska 1 lämnar över vagnen till nästa; sköterska 2, så kan bara sköterska 2 låsa/öppna o.s.v.
Alternativ C1 ”fast alla”
Alla som har tillgång till låset kan låsa/öppna oberoende av varandra.
Masterkort:
Med Masterkortet kan ni öppna låset oavsett allt annat. Ni kan sektionera Master i tid eller enskilda lås för att gälla endast en begränsad tid eller ett antal lås.
Tips!
Med denna funktion slipper ni:
- Att skåp står ofrivilligt låsta en längre tid.
- Att skåp "paxas" av gästerna.

Batteri:
Skåpslåset indikerar när batteriet börjar ta slut genom att blinka omväxlande rött/grönt. När batteriet är nere på en kritisk nivå går det inte att låsa för att saker inte skall bli inlåsta. Batteriet bytes från utsidan utan att behöva demonteras.

Låsgrupper:
Genom att använda sig av virtuella låsgrupper kan man enkelt lägga till och ta bort användare utan att programmera om låset. Skåpslåset kan ingå i tre virtuella låsgrupper och användarna kan kopplas mot upp till 4000 låsgrupper.

Tips!
Passar de flesta applikationerna som inte avser "Fritt val".

Tidsfunktion (tidslängd):
Skåpslåset öppnar sig efter en av er inställd maxtid om inte användaren öppnat innan. Ni kan välja från 1 till 99 timmar i en timmes intervall

Tips!
Med denna funktion slipper ni:
- Att skåp står ofrivilligt låsta en längre tid.
- Att skåp "paxas" av gästerna.

Tidsfunktion (Tidspunkt):
Skåpslåset öppnar sig automatiskt efter en av er inställd tidpunkt på dygnet.

AnvändarID = LåsID:
Användarens ID i systemet (1-20.000) ger tillgång till motsvarande Lås ID (1-20.000). Ger ett överskådligt och lättadministrerat systemet men begränsar er till att ett skåp endast kan kopplas till en användare.

Tips!
Med detta behöver inte låsen programmeras om vid användare som slutar/tillkommer. Enklare hantering än låsgrupper men kan bara ge en användare access/lås.

Logg:
Skåpslåset kan lagra de senaste 450 händelserna vilket ni kan läsa ut för analys.

Onlinefunktioner

Image
Översikt för lediga/upptagna skåp. Lägg till eller ta bort access på individ eller gruppnivå.
Image
Akustiskt eller tyst larm till administratör.
Image
Batteristatus på skåplåsen.
Image
Visualisera hur länge ett eller fler skåp har varit upptagna.

Mått

Måttet med djup 31,5mm avser med batteripaket och snabbkontakt. Måttet med djup 40mm avser batterihållare för 3xAA batterier.
Installation skåpslås LSW300