Applikationsbeskrivning

Lås till elevskåp i skolor


Vi får allt fler förfrågan på lås till elevskåp med RFID access. Traditionellt har man ofta hänglås som eleverna själv ansvarat för men arbetet med att klippa upp lås har visat sig bli betydande för vaktmästarna.


 
Definitioner

Lås: Skåplås LS300.
Användare: Elev med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter
Hur går det till?

När det gäller skolor talar vi ofta stora antal elever och en naturlig rotation på skåpen varje år. Det är därför viktigt att se till att det blir en enkel administration av elevernas access.

Systemet konfigureras för vad vi kallar ”accessgrupper” vilket avser att lås och användare virtuellt ligger i en grupp. När man har programmerat låset första gången skall man inte behöva programmera det igen även om skåpet byter ägare varje år. All administration sköts på elevbrickan istället.

Eleverna vars behörighet förändras pekas bara till vilken accessgrupp de hör till för behörighet till rätt skåp och det är så magiskt att även om brickorna blir borttappade kommer ersättningsbrickan att automatisk spärra den förlorade brickan första gången ersättningsbrickan presenteras för låset. Det är en av våra smarta funktioner, och den tjänar in mycket tid.

Det finns givetvis fler applikationer på en skola där man kan tänkas behöva skåpslås, för större ”dubbelskåp” finns även låsen med spanjolettlåsning.
Våra dörrlås som är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till ”kortläsare” och kan användas i korridorer och till klassrum.

Elevskåp - Ängelholm

Knappt sexhundra batteridrivna skåplås LS300 för elevskåpen levererades till en ny skola i Ängelholm.

Lås elevskåp

Elevskåp - Norrköping

Fyrahundra batteridrivna skåplås LS300 för elevskåpen levererades till en nyrenoverad skola i Norrköping. Eleverna har ett personligt skåp var.

skåplås skola

Klicka pil framåt för att följa bildspelet.

Hur arbetar administratören med låssystemet efter att systemet är konfigurerat?

Admin behöver bara bry sig om att programmera användarbrickor efter att systemet är konfigurerat och programmerat.
1, Om en användare tappat bort eller fått sin bricka stulen: Skapa en kopia på användarens bricka med en ”generation högre”. Programmera en tom bricka/kort. Klart! När användaren presenterar sin nya bricka för låset så vet låset att den skall makulera den borttappade användarbrickan.
2, Om det tillkommer en användare: Skapa en ny användare i programmet, tilldela denne rätt lås och programmera en ny användarbricka. Klart!
3, Om en användare slutar (och ni har dennes bricka). Lägg på programmeringsdosan, tryck sök och därefter ”radera”. Klart!
4, Om en användare slutar (och ni inte har dennes bricka). Se punkt ett och gå själv till låset som makulerar användarens bricka.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.