Lås till elevskåp i skolor

Vi får allt fler förfrågan på lås till elevskåp med RFID access. Traditionellt har man ofta hänglås som eleverna själv ansvarat för men arbetet med att klippa upp lås är ett tidsödande arbete för vaktmästarna.
Image
Inga fler hänglås att klippa upp, inga fler elever som behöver hjälp med att öppna skåpet för att de har glömt eller tappat nyckeln. Låter det för bra för att vara sant? Vi har en lösning där eleverna öpnnar respektive låser med tag och själv kan anmäla sin tag/kort borttappad och med det få en ny elektronisk nyckel som de laddar på via en mobil (Android). Mobilen är inte personlig så den elev som loggar in i appen får sin nyckel och ni kan ha en gemensam Androidtelefon i cafeterian där ni också säljer nya taggar.
Skåpslås

Hur går det till?

När det gäller skolor talar vi ofta stora antal elever och en naturlig rotation på skåpen varje år. Det är därför viktigt att se till att det blir en enkel administration av elevernas access.
Systemet konfigureras för vad vi kallar ”accessgrupper” vilket avser att lås och användare virtuellt ligger i en grupp. När man har programmerat låset första gången skall man inte behöva programmera det igen även om skåpet byter ägare varje år. All administration sköts på elevbrickan istället.
Eleverna vars behörighet förändras pekas bara till vilken accessgrupp de hör till för behörighet till rätt skåp och det är så magiskt att även om brickorna blir borttappade kommer ersättningsbrickan att automatisk spärra den förlorade brickan första gången ersättningsbrickan presenteras för låset. Det är en av våra smarta funktioner, och den tjänar in mycket tid.
Det finns givetvis fler applikationer på en skola där man kan tänkas behöva skåpslås, för större ”dubbelskåp” finns även låsen med spanjolettlåsning.
Nu kan vi även skicka digitala nycklar som laddas på taggen via en mobiltelefon. Läs mer om systemet
Merlify

Definitioner


Lås: Skåplås LS300.
Användare: Elev med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Nyttoeffekt


  • Vaktmästarens tid frigörs. Ingen hantering av nycklar till skåpslås.
  • Enkelt att byta access på ett skåp från en elev till en annan. Inga nycklar "försvinner".

Elevskåp - Ängelholm

Knappt sexhundra batteridrivna skåplås LS300 för elevskåpen levererades till en ny skola i Ängelholm.
Image

Elevskåp - Lindesberg

Drygt 700 batteridrivna skåplås LS300 för elevskåpen levererades till en ny skola i Lindesberg. Eleverna har ett personligt skåp var och får sina nycklar elektroniskt till mobilen som laddas över på en tag.

Merlify - Nycklar till mobilen

Skåplås elevskåp Lindesberg

Elevskåp - Norrköping

Fyrahundra batteridrivna skåplås LS300 för elevskåpen levererades till en nyrenoverad skola i Norrköping. Eleverna har ett personligt skåp var.
Elevskåp lås