Konfigurera admin rättigheter

Det finns flera dimensioner av administratörsrättigheter.
1 - Det första är att ge restriktioner i vilken databas de får tillgång till.
2 - Det andra är att begränsa vilka funktioner som administratören kan ändra/skapa/ta bort i den databasen.
3 - I en databas kan man även dela in låsen i olika områden som skulle kunna vara olika byggnader och därefter begränsa administratören till en elller fler områden. OBS! Accessgrupper som inte är knutna till ett område blir synliga för alla.
4 - Systemkorten som ger låsen sin identitet och systemtillhörighet är en fysisk begränsning. Om olika lokaler har olika systemnycklar så kan inte en admin programmera användare för ett annan lokal än den med tillhörande systemkort även om det går att konfigurera dem.

2 - På bilden ser ni 13 begränsningar i funktioner som kan tilldelas olika administratörer och hör ihop med deras användarnamn. Observera att ni måste skapa en användare med administratörs rättigheter det första ni gör om ni skall lösenordsskydda databasen. Från huvudmenyn klickar ni på "data" därefter "system". När ett nytt fönster öppnar sig så klickar ni nästlängst uppe till vänster på "lösenord".
3 - För att begränsa admin i områden så behöver ni först skapa områden och tilldela låsen dessa områden. Skapa områden genom att klicka på "Lås" och "områden" därefter lägger ni till dessa på samma sätt som ni skapade accessgrupper.
3 - Öppna sedan accessgrupper under samma flik (som ni skapat sen tidigare) och tilldela dessa respektive område som de skall tillhöra.
Image

Exempel:

I systemet måste det finnas en person med fullständiga administrationsrättigheter om ni valt att lösenordskydda databasen.
I exemplet enligt bild har vi en underadministratör med rättigheter att ge ut access till låsen som finns i "område 1" och kan endast administrera användarnas rättigheter "användarprogrammering". Att begränsa till "användarprogrammering" och det arbetsområdet personen ansvarar för är en vanlig konfiguration för delegerad administratör.