USB Läs-, skrivenhet


För programmering av lås/systemkomponenter med systemkort samt användarbrickor.

Enheten ansluts till PC med Lock Manager via USB anslutning. Enheten används till att programmera/läsa användartaggar och systemkort till RFID/Mifare lås.
Beskrivning

För att överföra information mellan programvara och lås respektive programvara och transponder/Mifare TAG/kort så används endera denna enhet eller en kommunikator.