System TGK

System TGK baseras på våra lås med kod och kod+RFID i serien ”TGK”.
TGK systemet innebär att ni i en programvara kan skapa temporära koder till era besökare och låset vet med en inbyggd algoritm under vilken period koden skall vara giltig. Allt detta sker utan kommunikation mellan programvara och lås. Typisk applikation är hotell, B&B och vandrarhem.

Ingående komponenter

Låsen kan hantera upp till 4 olika koder samtidigt. Givetvis kan två personer med samma in och utcheckning ha samma kod men i exemplet vandrarhem så har man möjlighet att ha olika koder som blir gilltiga och ogilltiga vid olika tider och ändå fungera samtidigt på tider som är gemensamma. Du kan även koppla koden med lås till förvaringsskåp i rummet.

Dörr och skåplås i serien TGK.

DS200 TGK
DS400 TGK

Systempaket TGK Midi – När ni inte behöver en ytterdörr som är uppkopplad mot gästkoderna.

Systempaket TGK maxi – När ni behöver ha ytterdörren/dörrarna uppkopplad mot gästkoderna.

Accessenhet TS400 för ytterdörrar

Hur fungerar det?

Ett antal lås konfigureras att fungera för ”TGK” och får ett namn. Exempel Gästrum 1, Gästrum 2 osv. De installeras i dörren oftast i en befintlig låskista, är batteridrivna och har fortsatt ingen kontakt med någon programvara.
När en gäst kontaktar er för en reservation anger ni datum för vistelsen med ankomst och avresa samt vilket rum de skall ha. Programmet (som inte behöver ha någon uppkoppling med låsen/anläggningen utom i fallet med ytterdörrsenhet TS400 online) returnerar en kod som fungerar för det specifika rummet den specifika tiden (och eventuellt ytterdörren som accepterar alla rummens aktuella koder). Ni ger/sänder gästen koden. Klart!
För vandrarhem som har flera gäster i samma rum med olika ankomst/avresa kan varje lås hantera 4 olika koder samtidigt.
Komponenterna med olika ”systempaket” avser med eller utan hantering av ytterdörren.

När ni inte behöver ytterdörrenhet: Systempaket TGK Midi med programvara och systemkort.
Låsen konfigureras hos oss och ni har programvaran för att generera koder samt systemkort för Masterkort funktion.

När ni önskar ytterdörrenhet från oss: Systempaket TGK MAxi med programvara och systemkort och uppkoppling för accessenhet TS400.
Låsen konfigureras hos oss och ni har programvaran för att generera koder samt systemkort.