LM7 Filter

Beroende på era rättigheter så syns kanske inte alla menyer så som på bilderna. Filter kan skapas och användas för både nycklar och lås. Nedan visas Låsfilter men det fungerar lika för Filter under rubriken "Nycklar". Filter påverkar inte programmeringen av nycklar/lås men gör det lättare att filtrera fram grupper i programmet.
Image

3.1 Filter

Klicka på ”Filter” i menyn under lås respektive nycklar. Klicka på "+" och ange ett namn för ditt filter.

Image
Markera ert filter på vänster sida och de lås som skall ingå på höger sida. Klicka därefter koppla. Ni kan nu använda filtret i lås respektive nyckelmeny för att förenkla arbetet med stora grupper. Ni kan på motsvarande sätt ta bort kopplingar genom att klicka "Avmarkera" istället.