400 lås till Nya Nationalmuseum

Till nya Nationalmuseum har vi levererat ca 400 skåplås med kod modell LS200 till besökarskåpen. Gästerna väljer fri kod och låser. LS200 har Masterbricka istället för Masterkod vilket gör att en masterkod inte kan komma obehöriga tillhanda genom att ”kika över axeln”.