Energidistribution - Lås med Bluetooth

Många entreprenörer och egna tekniker skall ha tillgång till distributionsanläggningarna som ligger geografiskt utspritt. Genom att skicka nycklarna digitalt som administreras centralt av en eller fler administratörer får man en effektiv nyckelhantering.
Energidistribution låsEnergidistribution lås
Ofta börjar det med en bom och ett hänglås. Sen är det ett antal ytterdörrar som man skall ha nyckel till. Vi löser detta med elektroniska hänglås och elektroniska vred på insidan av ytterdörren. Båda aktiveras med mobiltelefonens Bluetooth. Allt administreras via ett webgränssnitt med "fleet management". Ni kan skicka ett oändligt antal nycklar till ett obegränsat antal lås. Ni kan skapa grupptillhörigheter både för låsobjekten och användarna på ett enkelt sätt.
Hänglås BluetoothElektroniskt låsvred

Hur går det till?

Administratören bjuder in mottagarna av nycklar definierat som deras mejladresser. Användarna blir aviserade med mejl som innehåller innehållande en länk där de skapar ett konto genom att fylla i namn och önskat lösenord. Redan vid inbjudan kan ni lägga till mottagarnas grupptillhörighet. Grupptillhörigheten definierar vilka nycklar de får tillgång till. Användarna loggar in i appen där nyckeln/nycklarna väntar på dem redo att användas. Användarna ser endast en "gruppnyckel" med information om vilka lås de har tillgång till. När de trycker lås upp i appen är endast låset som är synligt tillgänglig att klicka på.

Definitioner


Administratör: Redigerar grupper och mottagare av nycklar.
Användare: Mottagare av nycklar.
Lås: Bluetooth hänglås.
Elektronisk nyckel: Nyckel skapad i webgränssnittet som skickas till användarna

Nyttoeffekt


  • Kostnaderna minskar drastiskt för hantering av nycklar där de tidigare har använts fysika nycklar.
  • Spårbarhet gör att man får historik på vem som låst/öppnat låsen.och vid vilken tidspunkt.