Systemkort Lock Manager


Systemkorten används till att programmera och föra över information mellan lås och USB enhet.

Systemkorten används till att programmera och föra över information från RFID låsen.
Korten programmeras på en ansluten USB Läs-, skrivenhet tillika kan de vara informationsbärare för exempelvis logg.
Systemkorten har ett unikt ID som när de programmerar era lås gör att endast ert Masterkort och programmeringskort i övrigt fungerar i ert system.
 

SysDataKey
Överför ert unika systemID, vilket gör att det endast är era Masterkort etc. som fungerar för era lås.
Ställer in data för programmering av låset.
Sätter låsnumret
Ställer datum/klocka i låset.
Överför tidszoner.

DataKey
Sätter låsets individuella funktioner (exempelvis att det är lås 138 med funktionen ”fritt val”)

ServiceKey
Aktiverar/Avaktiverar lås temporärt.
Sätter giltighetstid
Batterikontroll
Läser ut låsets logg (öppningar/stängningar/oauktoriserade försök etc.)

ResetKey
Återställer låset till fabriksinställning

TestKey
Kontrollerar låsfunktion i oprogramerat läge(öppnar/stänger).
TestKey har inget system ID, och kan användas innan låsen är programmerade.

MasterKey I
Alla lås i systemet kan öppnas, men låset blir därefter obrukbart tills Master Key II har använts.

MasterKey II
Alla lås i systemet kan öppnas och åter låsas. Återställer även funktionerna efter att MasterKey I har använts.