LM6 2.2 – Konfigurera Lås

Beroende på vilken låstyp ni har i applikationen kan ni få upp färre val än bilderna nedan visar.

6.2.2.1 Från huvudmenyn klickar ni på ”Låshantering”

6.2.2.2 Om ni har fler applikationer får ni först upp en ruta där skall ni välja vilken applikation låset ni vill skapa/redigera skall vara. Om ni bara har en applikation visas inte den rutan.

6.2.2.3 Tryck därefter på det gröna plustecknet uppe till vänster om ni skapa ett nytt lås.

Om ni redan har lås som ni vill redigera så dubbelklickar ni på låset.

Ni kommer därefter att få upp en ny ruta med fyra flikar. Se nedan.

Ange grundinformation

6.2.2.4 När du öppna låsmenyn så öppnas fliken ”allmänt” (om du inte arbetat med menyn tidigare och avslutat på en annan flik. Då visas denna).

Här ger du låset ett namn och anger låstyp. Låsnummer kommer automatiskt och går att ändra men har betydelse om ni skall koppla användare till låset genom metoden ”ID-nummer = Lås” Då kommer användaren med ID-nummer 1 att ha behörighet till Lås med låsnummer 1. Läs mer om detta i supportmenyn ”Konfigurera koppling lås/användare

Kryssa i ”ID-nummer 1-20.000 tillåtet” om ni skall arbeta med accessgrupper för låset. Läs om detta separat i supportmenyn ”konfigurera koppling lås/användare

Minimuminformation:
– Ge låset ett namn
– Ange typ (av lås ex. LS300)

Längst ner har ni information om när låset konfigurerades senast samt om det blivit programmerat med vad och när.

Anteckna information om dörren i övrigt

6.2.2.5 I tredje fliken ”Dörrdata” kan ni lägga in information om dörren som anteckningar. Detta påverkar inte låsets programmering och funktion.

Ange tidszoner låset skall vara aktivt

6.2.2.6 I tredje fliken ”Tidzon” kan ni markera de tidsperioder låset skall vara aktivt. Det förutsätter att ni lagt in att ni vill arbeta med tidszoner i grundkonfigurationen.
Som standard är alla markerade då det vanligaste är att man vill använda tidzonerna för att begränsa användarna snarare än låsen.

Ange accesgrupper och filtergrupper

6.2.2.7 På fjärde fliken ”Grupper” anger ni vilken accessgrupp låset tillhör om ni skall arbeta med accessgrupper samt om ni skapat filtergrupper så kryssar ni för den filtergrupp låset skall tillhöra.

Filtergrupp påverkar inte låset utan är bara till för att filtrera låsen när ni konfigurerar i programmet om ni har många lås att hålla reda på.

OBS! Det finns ett sätt att automatiskt tilldela en grupp lås en accessgrupp var. Läs mer om detta i supportmenyn ”konfigurera koppling lås/användare”.