6.3.1 Initiera System ID

System ID styr att endast ni kan skapa lås och användare i ert system och ligger på era unika systemkort. Tillika fungerar bara era unika Masterkort i er anläggning. Om ni har fått instruktioner att avinstallera och återinstallera SystemID så klicka först på ikonen med texten"återställning" och därefter följ instruktionerna nedan.

Image
Koppla in USB Läs/skrivenheten till er dator. Första gången detta görs behöver den tas ur och stoppas in i USB igen.

6.3.1.1 Starta Lock Manager 6 och öppna klicka på "DATA" och "system"
Klicka på "Initiera" för USB läsaren eller Kommunikatorn beroende på vilken ni har. Bilderna visar USB läsaren.

6.3.1.2 Lägg på "SysDatakey"
De lås och kort/brickor som programmeras därefter kommer alla att tillhöra det system vars system ID ni laddat in.
Tänk på att system ID ligger kvar i enheten tills ni tar bort system ID. Det innebär om ni har två anläggningar med olika ID men gemensam läs/skriv enhet så skall ni ladda om enheten om ni byter system som skall programmeras.

6.3.1.2 Du skall nu få en bekräftelse på att system ID är laddat ok.

6.3.1.4 Uppe i högra hörnet skall nu System ID ha blivit grön.

Tryck OK och du är nu klar för att programmera lås och användare!