Byggcontainer - Bluetooth hänglås

På byggarbetsplaser är det många och ibland tillfälligt personer som skall ha tillgång till olika container med material i. Nyckeln finns centralt och behöver hämtas med tidsåtgång som följd, och därtill blir den kanske kvar i någons ficka när nästa behöver komma in i containern. Lösningen på detta är hänglås med Bluetooth där användarna öppnar med sin mobiltelefon.
Byggcontainer Bluetooth hänglås
Med elektroniska hänglås för skicka nyckeln elektroniskt till mottagern som kan låsa/låsa upp med mobiltelefonen. Allt sköts via ett webgränssnitt med "fleet management". Ni kan skicka ett oändligt antal nycklar till ett obegränsat antal lås. Ni kan skapa grupptillhörigheter både för låsobjekten och användarna på ett enkelt sätt. När container flyttar på sig och ingår i nya grupperingar till nästa jobb lägger ni om grupperna.
ImageImage

Hur går det till?

Administratören bjuder in mottagarna av nycklar definierat som deras mejladresser. Användarna blir aviserade med mejl som innehåller innehållande en länk där de skapar ett konto genom att fylla i namn och önskat lösenord. Redan vid inbjudan kan ni lägga till mottagarnas grupptillhörighet. Grupptillhörigheten definierar vilka nycklar de får tillgång till. Användarna loggar in i appen där nyckeln/nycklarna väntar på dem redo att användas. Användarna ser endast en "gruppnyckel" med information om vilka lås de har tillgång till. När de trycker lås upp i appen är endast låset som är synligt tillgänglig att klicka på.

Definitioner


Administratör: Redigerar grupper och mottagare av nycklar.
Användare: Mottagare av nycklar.
Lås: Bluetooth hänglås.
Elektronisk nyckel: Nyckel skapad i webgränssnittet som skickas till användarna

Nyttoeffekt


  • Kostnaderna minskar drastiskt för hantering av nycklar där de tidigare har använts fysika nycklar.
  • Spårbarhet gör att man får historik på vem som låst/öppnat låsen.och vid vilken tidspunkt.