Applikationsbeskrivning

Skåplås In-, utlåning

Vid in och utlåning av produkter för service, uthyrning eller utlämning av paket önskar man ett säkert system för att låsa om produkterna. Hittills har det varit svårt att göra detta med ett effektivt nyttjande av skåpen och samtidigt ha ett effektivt sätt att förmedla nycklar till de som skall hämta och lämna. Vi har nu lås med koder som är giltiga en gång inom ett tidsintervall. Alternativt finns Bluetooth lås (BLE) för öppning och stängning med mobilen där nyckeln kan dras tillbaka i realtid när den använts.
Skåpslås för in,- och utlämning av produkterSkåpslås för in,- och utlämning av produkter
Med funktionen öppna en gång, lås en gång eller öppna+lås en gång så är koden förbrukad efter nyttjandet. Exempelvis kan ni ge ut en kod för 3-5 september att nyttjas en gång. Om koden används redan första dagen kan ni ge ut en ny kod till en annan person för samma tidsperiod och säkerställa att den som fick öppna skåpet innan inte längre har tillgång till skåpet. Låsen är batteridrivna för ett enkelt montage.
ImageImage

I programmet Lock Manager 7 lägger ni en bokning ungefär som en hotellbokning men anger att koden endast får vara giltig en gång under tidsperioden. Ni kan därefter mejla kunden direkt från programmet eller ge ut koden på annat sätt.

Exempel 1: Ni har 50 skåp på ett köpcenter och hyr ut trädgårdsverktyg när ni får en beställning på en Lövblås för en vecka. Ni skapar en kod för "en öppning+låsning" som ni skickar till kunden. Ni ser att produkten är återlämnad efter två dagar och kan hyra ut lövblåsen igen under sammanfallande tidsperiod med vetskapen om att den första kunden inte kan hämta lövblåsen igen med sin kod.

Exempel 2: Ni utför service på laptops och har 10 skåp för in-, och utlämning. En kund ringer och beställer service och får en kod för "en låsning" kunden beger sig till ert inlämningsställe, tar det lediga skåpet och låser. När ni är klara med servicen lägger ni in den i samma eller ett annat skåp och meddelar kunden skåpnummer och kod med "sista förbrukningsdag" för "en öppning". När ni ser att produkten är hämtad kan ni använda skåpet under sammanfallande tidsperiod med vetskapen om att den första kunden inte kan hämta nästa kunds laptop med sin kod.

Exempel 3: Ni har en verksamhet med varuutlämning som kan vara paket eller mat etc. Ni ställer in varan i ett skåp och låser samt skickar en kod för "en öppning" till kunden inom ex. 3 dagar. Då kunden inte kan låsa efter sig vet ni att alla öppna skåp har varorna hämtats i. Om denna kund hämtar dag ett kan använda skåpet igen till ennan kund då ni vet att den första kundens kod är förbrukad.

ImageImage
En relaterad produkt/lösning är Hänglås med Bluetooth. Vi har inte funktionen med "endast en öppning/lösning" men hänglåsen har fördelen att de är mekaniskt annorlunda när en skåpslucka inte är objektet som skall låsas. Hänglåsen är också en fysiskt robustare lösning, speciellt om man lägger till Låsblocket.  Nackdelen med lösningen är att man måste ta bort accessen manuellt när kunden inte längre skall ha access. Man kan dock se i loggen när gästen öppnat en gång och därefter ta bort accessen. Lite mer manuellt arbete men ändå en unik lösning som kan vara bra i bristen på den perfekta lösningen när skåplåsen inte passar mekaniskt.

Definitioner


Administratör: Den som skapar och skickar koder
Användare: Kund.
Lås: LS500

Relaterade produkter


Nyttoeffekt


  • Effektivt nyttjande av skåp.
  • Säker hantering.