LM6 4.10 Att söka en bricka/kort i programmet.

Vid olika tillfällen kan man behöva söka en bricka/kort som man fysiskt har tillgång till. Man kan vilja förlänga accesstiden och vill på ett enkelt sätt få fram personen i en lista av många personer eller man kan vilja veta vem som tappat en upphittad bricka etc.

Image

6.4.10.1 I huvudmenyn klickar ni på "användarhantering" Ett nytt fönster öppnar sig med en lista på användare.
Lägg brickan på den USB-anslutna dosan och klicka symbolen på "sök".
Användaren vars bricka ligger på dosan markeras nu i blått.

OBS! Om ni har filtergrupper och i programmet filtrerat för en grupp där den sökta brickan/kort inte finns så kommer programmet svara att den inte hittar serienumret.
Lösning: Ta alltid bort filtret när ni "söker". I detta fall ser ni det på vänster sida i menyn. Om ni är i fönstret CheckIN/CheckUT så skall ni ta bort "grupper".