Systempaket DS2 mini


I Systempaket DS2 Mini ingår 5 programeringsknappar, som på ett mycket enkelt sätt programmerar låsen då det är ett mindre antal användare.

När ni läser om alla funktioner som finns i DS200 så finns det begränsningar med att använda detta programmeringssätt vilka är.
– Ni kan inte läsa ut en logg.
– Ni kan inte ställa in tidsfunktioner.
– Man kan inte ta bort enskilda användare med mindre än att man raderar alla inställningar och lägger in de som skall ha fortsatt access.

Detta ingår i systempaket DS2 mini:

Detta set om programmeringstaggar används för att på ett enkelt sätt programmera DS200 utan PC/Programvara då man har ett mindre antal användare (Mer betydelsefullt än mindre antal lås).
Låsen blir med dessa brickor programmerade med ert unika objekt-ID och endast era Masterbrickor fungerar nu för låsen. Med funktionsbrickorna öppnar ni för att lägga in och ändra koder.

5 brickor för:
– Funktion (2 st)
– Batteritest
– Återställning till fabriksinställningar
– Mastertag II

Så här använder ni brickorna: Manual