Produktdata

Dörrlås med kod – DS200


Batteridrivet dörrlås med kod.
Insidans handtag kan alltid öppna dörren. Med rätt kod aktiveras handtaget på utsidan som påverkar tryckesregeln. Låset är anpassat för svenska låskistor men finns även för europeiska låskistor. Enkelt montage till befintliga dörrkistor.

Batteridrivet dörrlås med kod.
Insidans handtag kan alltid öppna dörren. Med rätt kod aktiveras handtaget på utsidan som påverkar tryckesregeln. Låset är anpassat för svenska låskistor men finns även för europeiska låskistor. Enkelt montage för dörrar som tidigare haft cylinderlås.
Ladda ner

Produktblad
Manual
Montage
Måttskiss
CAD
Användaranvisning


Funktioner dörrlås med kod DS200


Kodlås DS200 kan ha olika funktion enligt nedan (DS200 TGK har ytterligare funktioner):
Alternativ C1
Alla användare har en personlig kod som kan öppna dörren. Det är även möjligt att sätta tid och datumbegränsningar.

Alternativ E
Engångskoder (99 st/programmeringstillfälle) innebär att när engångskod 2 används så avaktiveras engångskod 1 osv. (med programvara LM6 v LS200).
Engångskod 1 kan användas så länge inte en kod med högre löpnummer har använts.
Exempel på användningsområde: Ett konferensrum används av olika gäster som vill kunna låsa efter sig när de går på lunch etc. En fast kod skulle innebära att gästen från exempelvis förra veckan skulle kunna komma tillbaka och låsa upp. Med engångskoder får konferenspersonalen en enkel administration utan nycklar samtidigt som säkerheten upprätthålls.

Logg
Loggen gör att man kan läsa ut de 450 senaste händelserna.

Masterfunktion
Masterkod eller Masterkort
Oavsett personliga koder finns möjligheten att ha en masterkod eller ett masterkort. Fördelen med masterkort är att ingen kan ”kika över axeln” och få reda på masterkoden. Masterkort/tagg finns med i alla systempaket.

FAQ

Engångskoder ger en helt ny möjlighet att förenkla access till konferensrum och obemmanade hotell.Hans / ACSS
 
 
Enkel installation där det sitter en låskista idag. Trycke på båda sidor ingår.