Hur skall man tänka när man planerar ett låssystem för skåp/förvaring med Fritt val Serienummer (Fritt val S).

När låsen (serien LS och LSW) är programmerade för fritt val serienummer nedan kallat "Fritt val S" så accepterar ett öppet lås en godtycklig Mifare kort/bricka. Det fungerar som så att alla Mifare chip (som sitter i kort/taggar/smartwatch mm) har ett unikt serienummer. När du låser minns låset serienumret och öppnar endast för densamma. Detta är det absolut enklaste låssystem man kan ha avseende administration "på pappret" men det kan ge upphov till arbete på golvet. Läs mer nedan vad som passar er.

Frågor att gå igenom hurvida fritt val S är lämpligt för er.

  1. Har era användare ett kort med Mifare eller kan ni förse dem med detta? I publika sammanhang är Mifare det absolut vanligaste chipet i kort/taggar. Mifare finns i bl.a. kreditkort och länstrafikkort.
  2. Låsen minns bara serienummret och skriver inget till kortet. Detta innebär att en användare kan låsa obegränsat med lås. Är ni ok med det?
  3. Ni kan lägga en tidsbegränsning på låsen som gör att de öppnar sig automatiskt vid en tidspunkt (ex kl. 23.00) eller efter en viss tidslängd (ex 2 timmar). Detta löser problemet från punkt 2 till viss del då användarna inte kan "paxa" skåp till senare tillfälle

För och nackdelar med fritt val S kontra fritt val A

Med "fritt val A" godkänner låsen bara Mifare kort/tag som varit registrerade hos er och i samband med registreringen så läggs information på information som senare kommunicerar med låset.
När ett lås är låst i fritt val A så skrivs information på kortet från låset att ett lås är "taget" vilket gör att samma kort inte kan låsa ytterligare ett lås förrens det öppnat det första låset som raderar markeringen på kortet. Det gör att ni får en garanterat effektivt uttnyttjande av skåpen med Fritt val A. Men det innebär att ni måste administerera kort/tag till användarna. Med fritt val S slipper ni administrationen med kort till användarna. Med fritt val A finns även risken att ett kort/tag är låst med säkerhetsnyckel av utgivaren alternativt att den sektorn ni har valt att lägga informationen på är upptaget.

Publika kort som har Mifare i sig

Nedan har vi exempel men det finns många fler. Nedan angivna kort har vi kontrollerat vid olika tidpunkter. Vi reserverar oss för ändringar.

Länstrafikkort
1 SL (Stockholm)
2 Västtrafik (Västra Götaland)
3 Yo-Yo (Skånetrafiken)
4 Jönköping
5 Jämtland
6 Västernorrland
7 Västerbotten

8

Legitimationer
1 SITHS (kommun & landsting)
2 ID06 (byggsektorn)
3 SSG Access
4

Bankkort (moderna)
1 Eurocard
2 Swedbank
3 SEB
4

Bibliotekskort
1 Malmö
2
3
4