LM6 2.5 – Konfigurera kontorsfunktion

Kontorsfunktion innebär att man kan ställa upp dörren i öppet läge dvs handtaget aktiverar alltid trycket utan att auktoriserad bricka visas varje gång för passage. Kan vara praktiskt när man vill ha sin kontorsdörr öppen under dagen då man är där men inte andra tider.
Första delen av nedanstående beskriver hur man ställer upp dörrarna med användarbricka/kort. Den andra delen beskriver hur man som administratör kan ställa upp eller blockera dörrar ”permanent” dvs till man återställer dörren.

6.2.5.1 Klicka på Data/System i huvudmenyn.

6.2.5.2 Markera applikationen där låset/låsen finns som ni önskar konfigurera för ”kontorsfunktion”. Klicka på fliken DS-Inställningar.

6.2.5.3 Klicka i boxen för ”aktivera kontorsfunktion”.
Ange en tid (nn) som ger följande funktion
Varaktighet: Låset är öppet under nn tid. Exempelvis 4 timmar.
Tidpunkt: Låset är öppet till tidpunkten nn inträffar. Exempelvis till 17.30.
Datum: Låset är öppet till den tid/det datum som användarens kort/bricka är giltigt till (om gilltighet har angets).

6.2.5.4 Stäng dialogrutan för ”System” och klicka på ”låshantering”.
Dubbelklicka på låset ni vill skall fungera för ”kontorsfunktion” och klicka i boxen ”kontorsfunktioner”.
Tänk på att låset måste programmeras efter ändringen.

6.2.5.5 Om ni vill att en användare skall kunna ställa dörren i öppet läge:
Gå till ”Användarhantering”. Dubbelkicka på användaren som skall ha rättigheten att aktivera ”kontorsfunktion”. Klicka på fliken ”behörighet” och markera kontorsfunktioner” Klicka ok! Glöm inte att användarens bricka måste uppdateras.
Om ni vill ha en intern tag/kort för uppställning av lås så skapa en påhittad användare med rätt inställningar för ändamålet.

Det finns också en möjlighet att ställa dörren i öppet läge med ”ServiceKey” detta beskrivs inte här.

Kontorsfunktion med ”Servicekey”

6.2.5.6 För att ställa dörren i öppet läge ”permanent”
(inga användarbrickor behövs för att öppna)
Klicka på ”Låshantering” i huvudmenyn. Välj applikationen där låset finns som du vill ställ upp permanent och markera låset i listan. Klicka på reader och lägg på ”ServiceKey”.
Markera ”frigör” och tryck ”skriv”.
När du nu lägger ”ServiceKey” mot låset så kommer att det ställas upp i öppet läge / Återgå i normal funktion växelvis.

6.2.5.7 För att hålla dörren stängd ”permanent” (inga användarbrickor kommer att fungera)
Klicka på ”Låshantering” i huvudmenyn. Välj applikationen där låset finns som du vill ställ upp permanent och markera låset i listan. Klicka på reader och lägg på ”ServiceKey”.
Markera ”Blockera” och tryck ”skriv”.
När du nu lägger ”ServiceKey” mot låset så kommer att bli obrukbart/ Återgå i normal funktion växelvis.