LM6 2.6 Skapa filtergrupper för användare och lås

Filtergrupper hjälper dig att filtrera användare och lås när du har många att hålla reda på. Filtergrupperna påverkar inte låsen eller användarens funktion eller programmering.
Exempelvis kan du dela in användarna i ”personal” och ”elever” och låsen i ”elevskåp” och ”personalskåp” för en enklare hantering i programmet.

6.2.6.1 Filtergrupp Användare

Från huvudmenyn – Klicka på ”Användare” och ”Filtergrupp – Användare”.

6.2.6.2 En ny dialopruta öppnar sig.

Tryck på grönt + för att lägga till en filtergrupp. rött minus för att ta bort.
Om du vill redigera en befintlig så markera denna och tryck på gul triangel.
Bekräfta med gul ”V” och grön ”V” när du är klar.

6.2.6.3 Filtergrupp Lås

Från huvudmenyn – Klicka på ”Lås” och ”Filtergrupp – Lås”.

6.2.6.4 En ny dialopruta öppnar sig.

Tryck på grönt + för att lägga till en filtergrupp. rött minus för att ta bort.
Om du vill redigera en befintlig så markera denna och tryck på gul triangel.
Bekräfta med gul ”V” och grön ”V” när du är klar.