Produktdata

Skåplås LS300 - RFID & NFC kort eller tag


Batteridrivet skåplås med Mifare RFID och NFC. Kallas även kortlås eller taglås. Mifare finns bland annat i SITHS och ID06 kort men är det absolut vanligaste innehållet (chip) i kort och taggar generellt. Skåplåset har också möjlighet till tidsfunktioner som gör att de kan öppna sig automatiskt vid en tidspunkt eller efter en tidslängd. Låset kan programmeras att logga användarhändelse med tidangivelse för spårbarhet. Låset har en regel som "fälls" med en roterande rörelse. Mycket enkelt montage för dörrar som haft cylinderlås. Antennen (för kommunikation med användarkort/brickor) sitter på dörrens utsida vilket gör funktionen oberoende av dörrens material.
Red dot award för design
Skåplås med RFID, Mifare för kort eller tag.Merlify för mobil nyckelhantering

SPECIFIKATION


Funktion: För Mifare RFID och NFC. Kort eller tag.
LED: 2xGrön, 2xRöd
Ljudsignal: Ja
Batteri: Batteripaket med 3xAAA Alkaliska
Livslängd Batteri: Alkaliska typiskt 3år med 30 användningar/dag. Litium 5år med 30 användningar/dag.
Temperaturgränser: Funktion 0-60C Lagring -15…65C Livslängd batteri beräknad på mer än noll grader C.
Fuktighet: 10-90% ej kondens.
Skyddsklass: IP43
Klocka: +- 2 sek/dag
Vikt:
 300g
Mått hus (ex trycke): 151x38x33mm (Se måttskiss)
Färg: Svart. Option: Egen design

Max antal användare: Beror på konfiguration men fr. 4000-oändligt.
Max antal lås/system: 65.000 st.
Logg: Senaste 450 aktiveringar.

VARIANTER


32041.100.301 LS300 Svart (för regel)
32041.100.313 LS300 Vit (för regel)

Som standard levereras låset med en rak 40mm regel. se måttskissen. Även möjlig med spanjolettfäste.

32041.109.301 LS300 Svart, spanjolett
32041.109.313 LS300 Vit, spanjolett

TEKNIKLÄNKAR


Beskrivning funktioner

Alternativ A1 Fritt Val S
Användaren lägger ett godtycklig Mifare tag eller kort och låser. Endast detta kort eller tag kan därefter öppna skåpet. Nästa användare kan därefter låsa/öppna med sitt kort eller tag.

Tips!
Ni kan öppna och låsa med Master och låset minns den användares kort/tag som låst och denna blir inte påverkad. Om ni låser upp och lämnar det öppet är det fritt för ett annat kort/tag att låsa.

Alternativ A1 Fritt Val A
Användaren lägger ett gav er ert system godkännt Mifare tag/kort. Fördelen är att ingen okänd kan nyttja låset (skåp). Ni kan dessutom begränsa att fler än ett skåp nyttjas samtidigt.
Alternativ B1 ”fast enskild”
Om flera användare har tillgång till låset kan endast den som låst låsa upp.
Tips!
Exempel på applikationer:
Tre sjuksköterskor är ansvariga för en medicinvagn och dess innehåll men aldrig samtidigt. Så länge sköterka 1 håller vagnen stängd kan ingen annan öppna. När sköterska 1 lämnar över vagnen till nästa; sköterska 2, så kan bara sköterska 2 låsa/öppna o.s.v.

Alternativ C1 ”fast alla”
Alla som har tillgång till skåplåset kan låsa/öppna oberoende av varandra.

Tidsfunktion (tidslängd):
Skåplåset öppnar sig efter en av er inställd maxtid om inte användaren öppnat innan. Ni kan välja från 1 till 99 timmar i en timmes intervall

Tips!
Med denna funktion slipper ni:
- Att skåp står ofrivilligt låsta en längre tid.
- Att skåp "paxas" av gästerna.

Tidsfunktion (Tidspunkt):
Skåplåset öppnar sig automatiskt efter en av er inställd tidpunkt på dygnet.

AnvändarID = LåsID:
Användarens ID i systemet (1-20.000) ger tillgång till motsvarande Lås ID (1-20.000). Ger ett överskådligt och lättadministrerat systemet men begränsar er till att ett skåp endast kan kopplas till en användare.

Tips!
Med detta behöver inte låsen programmeras om vid användare som slutar/tillkommer. Enklare hantering än låsgrupper men kan bara ge en användare access/lås.

OBS!
Kräver systempaket LDS Maxi alternativt mobil access merlify.

Logg:
Skåplåset kan lagra de senaste 450 händelserna vilket ni kan läsa ut för analys.

Masterkort:
Med Masterkortet kan ni öppna skåplåset oavsett allt annat. Ni kan sektionera Master i tid eller enskilda skåplås för att gälla endast en begränsad tid eller ett antal skåplås.

Tips!
Med denna funktion slipper ni:
- Att skåp står ofrivilligt låsta en längre tid.
- Att skåp "paxas" av gästerna.
Batteri:
Låset indikerar när batteriet börjar ta slut genom att blinka omväxlande rött/grönt. När batteriet är nere på en kritisk nivå går det inte att låsa för att saker inte skall bli inlåsta. Batteriet bytes från utsidan utan att behöva demonteras.

Låsgrupper:
Genom att använda sig av virtuella låsgrupper kan man enkelt lägga till och ta bort användare utan att programmera om låset. Låset kan ingå i tre virtuella låsgrupper och användarna kan kopplas mot upp till 4000 låsgrupper.

Tips!
Passar de flesta applikationerna som inte avser "Fritt val".

Olika systempaket för skåpslås med tag

Olika utrustning, så kallade systempaket ger er olika möjligheter att programmera låsens funktioner.
Lärfunktion innebär att man lägger programmeringsbricka/kort mot låset och därefter användarnas brickor/kort och därmed "lär" låset vilka användare som skall ha access. Nackdelen kontra att jobba med accessgrupper är att om en persons behörighet skall bort så måste låset nollställas och läras om med de användare som fortsatt skall ha access.

Systempaket LS3 mini
Systempaket LDS Maxi

FAQ


Installation


Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.
Installationsanvisning skåplås

Referensobjekt

Skola - Ängelholm


Knappt 600 lås LS300 med Mifare RFID teknik levererade till ett nybyggd högstadieskola i Ängelholm. Som i de flesta av dessa applikationer arbetar vi med virtuella låsgrupper som möjliggör att lägga till och ta bort access utan att förändra låsens inställningar. Detta är möjligt trots att låsen är batteridrivna solitärer.
Skåplås skola

Bagageförvaring Hotell - Stockholm


När gästerna har checkat ut från sina rum så har de möjlighet till enskild förvaring i skåp som står vid entrén för sitt bagage till tiden då de skall åka hem. De använder fortfarande sin rumsnyckeln som även fungerar till bagageförvaringen.
Skåplås Hotell

Aktivitetsbaserad arbetsplats – Stockholm


Alla anställda som har aktivitetsbaserade arbetsplatser har ett personligt skåp på en central plats. Dessutom finns ett antal skåp till konsulterna enligt principen ”fritt val”.
Skåplås Kontor

Gym - Täby


Privat gym med plats för 200 medlemmar där alla medlemmar har personliga skåp.
Skå Gymplås

Bagageförvaring hotell - Stockholm


När gästerna har checkat ut från sina rum så har de möjlighet till enskild förvaring i skåp som står vid entrén för sitt bagage till tiden då de skall åka hem. De använder fortfarande sin rumsnyckeln som även fungerar till bagageförvaringen.
Skåplås Hotell

Skola - Norrköping


Till skolans nya elevskåp levererades drygt 500 skåplås LS300 med Mifareläsning.
Skåplås Skola

Aktivitetsbaserad arbetsplats - Stockholm


Företaget har över 300 anställda som har flexibla arbetsplatser och ett förvaringsskåp. För dagkonsulter finns "fria skåp" där de kan låna ett som är ledigt. Företagets ID kort som går till passersystemet fungerar även som "nyckel" till låsen.
Skåplås skola

Aktivitetsbaserad arbetsplats - Stockholm


Företaget har flexibla arbetsplatser och de anställda har personliga skåp. Brickan till företagets passersystem fungerar som "nyckel" till låsen.
Skåplås Kontor