Applikationsbeskrivning

Tidsbegränsad förvaring

Ni har förvaringsskåp som användare får låna en begränsad tid exempelvis medan de äter lunch, eller en dag endera som gäst eller kanske extra förvaring för anställda. Ni vill samtidigt försäkra er om att de inte missbrukas genom att användarna upptar skåpen i längre perioder. Tidsbegränsningen kan vara av två olika slag: - Tidsperiod ex. två timmar - Tidspunkt ex. kl. 22:00
Tidsbegränsad förvaring

Definitioner


Lås: Skåplås LS300 (bricka) eller LS200 (kod).
Användare: Person med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.
Kod: Användarens godtyckliga kod.

Nyttoeffekter


  • Effektiv beläggningsgrad

Var hittar man applikationerna?

Bad/Gym/SPA Medlemmar eller tillfälliga gäster som får nyttja ett skåp under dagen. Erfarenheten visar att det inte är ovanligt att användare "paxar" lås till senare för att de vill säkerställa att det får ett skåp nästa gång de skall träna etc.
Skolor Funktionen är uppenbar i sporthallen för ett effektivt nyttjande av skåpen där man kan sätta en tidsperiod exempelvis två timmar eller en stopptid vid slutet av dagen. Ett annat område finns med dagens moderna undervisning med datorer och surfplattor då det finns ett behov av att användarna skall kunna lämna ifrån sig sakerna vid exempelvis lunchmatsalen då man kan ha tidsbegränsningen på exempelvis en timme. Ett tredje användningsområde är då en del elever har extra utrustning med sig så som ishockeyutrustning. Att planera elevskåp utifrån att alla har mycket utrustning varje dag är inte effektivt, bättre då att det finns extra stora låneskåp med stopptid vid dagens slut.
Kontor Allt fler kontor har aktivitetsbaserade arbetsplatser och dessutom konsulter som kommer in en tidsbegränsad period. Här finns möjligheten att säkerställa att de tömmer sina skåp efter dagens slut.
Museum/Köpcenter/Bibliotek Idag har de flesta museum besökarskåp med nycklar vilket innebär stor administration, och problematik med borttappade nycklar. Att ställa in en sluttid gör det enkelt att kontrollera skåpen vid stängning, och säkerställa att skåpen är lediga till nästa dag.
Museum/Köpcenter/Bibliotek Idag har de flesta museum besökarskåp med nycklar vilket innebär stor administration, och problematik med borttappade nycklar. Att ställa in en sluttid gör det enkelt att kontrollera skåpen vid stängning, och säkerställa att skåpen är lediga till nästa dag.
Hur går det till?
Låsen läggs upp i programvaran och programmeras för ”fritt val” RFID eller kod samt med en tidsbegränsning på nyttjandet vilket innebär att om användaren låst ett skåp och inte låst upp det inom den av er angivna tidsenhet så händer något av följande alternativ som ni har valt: -Skåpet går inte att öppna, användaren får sina saker inlåsta och måste be om hjälp. -Skåpet öppnas automatiskt, användaren riskerar att få sina saker stulna. -Brickan blir obrukbar för att ta ett "tidsbegränsat" skåp tills administratören tagit bort straffmarkeringen på brickan (endast RFID). Tiden kan vara en tidsperiod från låstillfället ex. två timmar, eller en tidspunkt ex. kl. 18.00
Image

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.
Image

Referenser

Aktivitetsbaserad arbetsplats - Sthlm

På arbetsplatsen har de fast anställda personliga skåp. Man har dessutom ett antal låneskåp för konsulter som tidsbegränsas till kvällen då låsen låser upp sig automatiskt för att säkerställa att inte skåpen blir glömda i låst läge.
Aktivitetsbaserad arbetsplats

Skola - Nyköping

På skolan har eleverna personliga skåp men det finns dessutom ett antal stora låneskåp för de dagar då eleverna har extra utrustning så som hockeytrunkar etc. Låsen är tidsbegränsade till dagens slut och om eleven inte låst upp får brickan en straffmarkering och kan inte ta ett nytt påföljande dag.
Image

Aktivitetsbaserad arbetsplats - Sthlm

På arbetsplatsen har de fast anställda personliga skåp. Man har dessutom ett antal låneskåp för konsulter som tidsbegränsas till kvällen. Låsen förblir låsta men brickorna/korten får en straffmarkering och de som lånat skåpet kan inte ta ett nytt skåp på 24 timmar.
Image

Skola - Rättvik

I anslutning till lunchmatsalen finns ett antal låneskåp för eleverna med plats för datorer och telefoner. Eleverna kan låna ett skåp under lunchrasten men låsen låser upp sig själva efter två timmar för att inte skåpen skall bli "paxade".
 

Skola - Rättvik

I anslutning till lunchmatsalen finns ett antal låneskåp för eleverna med plats för datorer och telefoner. Eleverna kan låna ett skåp under lunchrasten men låsen låser upp sig själva efter två timmar för att inte skåpen skall bli "paxade" i flera dagar,