Skåplås – Personalskåp få medarbetare

På arbetsplatsen har personalen ett personligt skåp för omklädning eller annan förvaring. Ni behöver inte kunna ta ut logg eller ha tidsfunktioner. Ni har tröttnat på nyckelhantering som inte blir återlämnade när personalen slutar mm. och önskar enkel administration.
Skåplås relaxSkåplås relax
Det finns två tekniker att använda till skåplåsen, kod eller kort/tag. I båda fallen ställer man in låsen för att acceptera låsning med godtycklig kod (4 siffror) eller godtycklig Mifare kort/bricka. Mifare är det absolut vanligaste innehållet i brickor som används till passersystem.
Image

Hur går det till?

Oavsett om det är kodlås (LS101) eller RFID-Mifare (LS300) lås programmeras de med knappsatsen eller en programmeringsbricka (LS300) för "fritt val". Ingen programvara behövs. När den anställde kommer till skåpet låser den med en godtycklig kod eller Mifare Kort/bricka. Låset öppnas därefter endast med samma kod eller Kort/bricka samt Masterkod/bricka. Om Master låser upp och låser igen så minns skåpet senaste användaren. Om Master låser upp och skåpet lämnas öppet så är det fritt för en ny användare att nyttja.

Definitioner


Administratör: Har Masterkod/bricka
Användare: Användare av skåp
Lås: LS101 eller LS300

Nyttoeffekt


  • Låg investeringskostnad
  • Enkel administration

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas i längd och ev "z-form" till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.
Image