Applikationsbeskrivning

Skåplås – Personalskåp få medarbetare.


På arbetsplatsen har personalen ett personligt skåp för omklädning eller annan förvaring. Ni behöver inte kunna ta ut logg eller ha tidsfunktioner. Ni har tröttnat på nyckelhantering och upplever att kodlås är för osäkert då det är lätt att ”kika över axeln”. Mycket enkel administration.

Definitioner

Lås: Skåplås LS300 eller LSW300.
Användare: Personal med Mifare Tag/Bricka/Kort eller NFC, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter
Hur går det till?

Om personalen redan har brickor av typen Mifare (ex ID06, SITHS) så kan dessa användas. Annars skall brickor av typen Mifare införskaffas. Låsen programmeras med programmeringsbrickor för personliga brickor. Det finns tre val att göra i denna applikation.
En användare = ett skåp. Låset programmeras bara för en bricka
Fler användare = ett skåp som endast den som låst skall kunna öppna. Låsen programmeras för fler brickor med programmeringsbrickan ”fast en” Exempel på användningsområde är effektivt utnyttjande för personal som jobbar skift och inte förvarar saker efter arbetstid.
Fler användare = ett skåp där användarna kan öppna/låsa gemensamt. Låsen programmeras för fler brickor med programmeringsbrickan ”fast alla”. I samtliga fall fungerar givetvis Masterbricka I & II.

Samma funktioner kan åstadkommas med kod och kodlåset LS200 eller LSW-200

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i skåp som tidigare haft nyckelcylindrar om det inte är nya skåp. Regeln (4) anpassas till era förutsättningar i skåpet. Passar dörrar med tjocklek 1-27mm.