Programmera lås LM6 3.2

När ni har gjort klart inställningarna i Lock Manager skall informationen föras över till låsen (och användarbrickor/Kort). Låsens programmering beskrivs nedan som att ni har en USB läs/skriv bordsenhet. (Det finns även alternativet att använda en så kallad ”kommunikator” men detta beskrivs inte här).

6.3.2.1 Klicka på "Låshantering" i huvudmenyn. Om ni har flera applikationer skall ni välja här. Om du bara skall sätta tiden så klicka här

OBS! Låsen kan endast programmeras när det är i öppet läge. Öppet är låset när det har "snäppt upp".

6.3.2.2 Markera det lås som du skall programmera. Om du skall programmera om ett lås som inte är fabriksinställt dvs varit programmerat som ett annat lås tidigare så behöver du återställa låset med "ResetKey". Lägg då ResetKey mot låset så att det börjar blinka grönt.
Beroende på konfiguration för låset så behöver man:
- Bara programmera låsen med ”SysDatakey” (Fritt val och ID=Lås)
- Programmera låsen med ”SysDatakey” + ”Datakey” (Funktionerna "Fast en" och "Fast alla") Se: Fliken LS-inställning
Om du är osäker så skadar det inte att använda båda.

Denna beskrives som om båda korten behövs.
6.3.2.3 Markera låset i programmet som ni vill programmera och tryck ”Läsare”. Lägg på ”SysDatakey”

Du får upp ett nytt fönster och i de flesta fall kan du klicka "ok". Låset får datorns tid, och du programmerar ett lås i taget.

Om du däremot programmerar ett antal lås för "fritt val" så kan du programmera fler lås i samma omgång genom att markera "öka låsnumrering automatiskt", låsen får då sin identitet i ordningen som du lägger kortet på låsen. Du kan också ange en tid det tar mellan varje programmering då klockan sätts i låset med en fördröjning i sekunder som du angett.

Om du har valt koppling lås till användare med metoden ID nummer = Lås så bockar markerar du den rutan.

6.3.2.3B
Du kan också välja att bara sätta klockan i låset utan någon förändring i programmeringen.
Du följer stegen ovan och markerar då "Ställ bara tid" när du kommit till detta steg och programmerar låset enligt nedan. (Du behöver inte använda Datakey för detta. Bara SysdataKey)

6.3.2.3C Lägg SysDatakey på låset till det piper och lyser grönt.

6.3.2.5 Tryck på ”Läsare” igen och lägg på ”Datakey”.

6.3.6 Acceptera inställningarna "valda lås" och "lista" då de andra alternativen är för avancerade användare. Tala med oss om dessa skall användas. Har du ett RFID/NFC lås kommer "ID nummer" automatiskt och har du ett kodlås kommer "PIN/TGK" automatiskt. Om du har ett lås med båda skall du föra över "ID-nummer" respektive "PIN/TGK" i två omgångar med DataKey. 1.5 Lägg ”Datakey” på låset tills det piper och blinkar grönt. Klart!