Programmera lås

När ni har gjort klart inställningarna i Lock Manager skall informationen föras över till låsen (och användarbrickor/Kort). Låsens programmering beskrivs nedan som att ni har en USB läs/skriv bordsenhet. (Det finns även alternativet att använda en så kallad ”kommunikator” men detta beskrivs inte här)

1.1 Klicka på ”Låshantering” i huvudmenyn. Om ni har flera applikationer skall ni välja här.

Beroende på konfiguration för låset så behöver man:
– Bara programmera låsen med ”SysDatakey” (Fritt val och ID=Lås)
– Programmera låsen med ”SysDatakey” + ”Datakey” (Accessgrupper och Matris)
I de flesta fallen behövs båda. Endast när man har ”fritt val” eller ”fast” med koppling ”ID nummer = Lås” räcker det med SysDatakey.

Denna beskrivning avser när båda behövs.
1.2 Markera låset som ni vill programmera och tryck ”Läsare”. Lägg på ”SysDatakey”

I de flesta fall kan du klicka ok. Låset får datorns tid, och du programmerar ett lås i taget.

Om du däremot programmerar ett antal lås för ”fritt val” så kan du programmera fler lås i samma omgång genom att markera ”öka låsnumrering automatiskt”. Du kan också ange en tid det tar mellan varje programmering då klockan sätts i låset med en fördröjning i sekunder som du angett.

Om du har valt koppling lås till användare med metoden ID nummer = Lås så bockar markerar du den rutan.

Du kan också välja att bara sätta klockan i låset utan någon förändring i programmeringen.

1.3 Lägg SysDatakey på låset till det piper och lyser grönt.

1.4 Tryck på ”Läsare” igen och lägg på ”Datakey”.

Acceptera inställningarna ”valda lås” och ”lista” då alternativen är för avancerade användare. Tala med oss om dessa skall användas.
Har du ett RFID/NFC lås kommer ”ID nummer” automatiskt och har du ett kodlås kommer ”PIN/TGK” automatiskt. Om du har ett lås med båda skall du föra över ”ID-nummer” respektive ”PIN/TGK” i två omgångar med DataKey

1.5 Lägg ”Datakey” på låset tills det piper och blinkar grönt.

Klart!