Kommunikator – programmeringsverktyg.


Kommunikatorn är en dataöverföringsenhet och ett alternativ till programmeringskort + USB enhet vid större system. Ingår i systempaket LDS Maxi+

Kommunikatorn är en dataöverföringsenhet och ett alternativ till programmeringskort + USB-enhet vid större system. Med större system avser vi stort antal lås. När det är få lås men många användare kan man med fördel använda Systemkort RFID och Läs/skrivenhet USB.
Dataöverföringsenheten pluggas i en PC och laddas med information för upp till 60 lås per gång som skall överföras mellan LM6 och låsen.
Enheten är för RFID Mifare Produkterna.