Kommunikator – programmeringsverktyg.


Kommunikatorn är en dataöverföringsenhet och ett alternativ till Systemkort + USB enhet vid större system. Ingår i systempaket LDS Maxi+. Används för att programmera lås, sätta klockan och ta ut logg.

Kommunikatorn är en dataöverföringsenhet och ett alternativ till programmeringskort + USB-enhet vid större system. Med större system avser vi stort antal lås. När det är få lås men många användare kan man med fördel använda Systemkort RFID och Läs/skrivenhet USB.
Dataöverföringsenheten kopplas till datorn med Lock Manager och laddas med information för upp till 60 lås per gång (programmering, sätta klockan, loggar) som skall överföras mellan Lock Manager och låsen.
Enheten är för RFID Mifare Produkterna.