LM6 4.7 Batteri status

Det finns fler sätt att ta reda på batteriets status. Om du vill kontrollera många lås för att se vilka som kan vara dags att byta batteri i så följer du metod enligt 1 nedan. Om du vill läsa av ett specifikt lås och en mer noggrananalys (anger spänningsnivå) så följer du punkt 2 nedan.
Vill ni få en överblick över batteristatus på alla lås förutsatt att det samlats in så ser ni det enligt punkt 3 nedan.

6.4.7.1A - Markera ett lås, vilket som helst.

6.4.7.1B - Klicka på "Läsare" och lägg på "ServiceKey"

6.4.7.1C - Markera "Battertest" och klicka på "Skriv". Du kan nu gå runt med kortet och lägga på låsen. Om låsets LED lyser grönt är batteriet ok. Om låsets LED blinkar växelvis rött och grönt bör batteriet bytas.

6.4.7.2A - Om du vill läsa spänningsnivån på ett batteri i ett specifikt lås följer du 1A och 1B enligt ovan men istället för att markera "Batteritest" markerar du "Lås-protokoll" och klickar på skriv. Det är idetta fall viktigt att du har markerat låset som du vill läsa av i listan i punkt 1A. Lägg sedan kortet på låset tills LED lyser grönt och därefter på dosan igen och klicka på "Läs".

6.4.7.2B - Ett nytt fönster öppnar sig och du har en fil på vänster sida som du markerar. Du får nu upp förenklad information om låset.

6.4.7.2C - Klicka på "Utökat" för en mer detaljerad uppgift.

Vid olika tillfällen när en bricka uppdateras med programmet eller man har läst av ett lås så ger den ifrån sig information om batteristatus. Detta samlas i en lista som ni får fram enligt nedan.

6.4.7.3A Klicka på "Service" - "Låsservice" - "Batteri info".

6.4.7.3B - Du får upp en ny dialogruta där du ser låsen och dess batteristatus. Du kan välja att filtrera endast de med OK batterinivå, låg batterinivå, eller okänd status.