Image

Applikationsbeskrivning

Hotell - Obemannat


Smarta stand-alone lås för att enkelt ge ut access med unika tidsbegränsade koder till gästrummet när hotellet är obemannat. Ni genererar koderna utan uppkoppling mot låsen. För ytterdörren finns två möjligheter. Endera en offline enhet med fasta koder (som ni kan ändra hur ofta ni vill) eller en online enhet som är uppkopplad mot den databas som genererar rumskoderna. I realtid fungerar då alla rumskoder individuellt till ytterdörren.

Definitioner

Lås: Dörrlås DS200 TGK med kod eller DS400 TGK med kod & RFID
Användare: Gäst som checkat in på hotellet.
Kod: Gästens temporära kod
Bricka
: Gästens Tag/Bricka/Kort.

Hur går det till?

Uppgift: Gästen bokar sin vistelse och meddelar sen ankomst då anläggningen är obemannad alternativt har bokat på en webportal (extern tjänst).
Hantering: Ni lägger in gästen med rumsnummer och ankomst samt avresa i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av vistelsen behöver gästen bara slå in den kortare "andra koden" för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angivet utcheckningsdatum. Koden kommer bara att fungera mellan den av er angivna in och utcheckningstiden utan att låsen har kommunicerat med programvaran. Magiskt! Se använadarguide: TGK Användarguide. Inget av ovanstående kräver kommunikation mellan lås och programvara. Läs mer på System TGK

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i dörrar med befintlig låskista.

Lösning för rumsdörrarna

Image

Rumsdörr med DS200

Med kodlås DS200 skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när den är giltig

Image

Rumsdörr med DS400

Med kodlås DS400 skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när koden är giltig. Dessutom kan ni som alternativ till koderna ge ut kort/brickor till gästerna.

Lösning för ytterdörren


Image

Ytterdörr med TS400 Online

Med kodlås TS400 online och uppkoppling mot server/molntjänst fungerarar gästernas rumskoder i realtid på ytterdörren. Vi kan erbjuda molntjänsten och samtliga lås färdigkonfigurerade för en plugg and play lösning till er. TS400 online har reläkontakt ut för styrning av exempelvis elslutbleck.

Image

Ytterdörr med TS400 Offline

Med kodlås TS400 offline får ni en lösning där alla enheter är offline. I TS400 offline sparas fasta koder koder som inte är kopplade mot rumsdörrarnas koder. Rumskoden skapas dynamiskt som tidigare beskrivet utan koppling till databas/omvärld men ytterdörren vet inte om respektive kod per rum utan uppkoppling och måste således ha egen kod. I och med att det är fler gäster som har tillgång till ytterdörren med olika in/utcheckning är det inte praktiskt med dynamiska koder till TS400 offline. Ni kan lägga ett schema så att det är ny kod för exempelvis varje månad, men gästen måste komma ihåg två koder. Koden till ytterdörren och rumskoden. TS400 offline har reläkontakt ut för styrning av exempelvis elslutbleck.

Boka Demoväska

Se magin med egna ögon. Boka en demoväska så skickar vi den med DHL (och bokar upphämtning därefter).

I väskan ligger ett "Hotellås" samt ett offline respektive online lås för ytterdörren. Vi kommer att skapa en kod på vårt kontor (eller någon annan stans) utan kontakt med demoväskan där du ser hur koden kommer att fungera. Om du kopplar upp routern som ligger i väskan med online låset kommer du även se att samma kod kommer att fungera där i realtid.

Image

Plug & Play online

Beställ drift och support från oss för din online lösning så är du igång samma minut som du har installerat låsen. Router med modem, alla låsen färdigkonfigurerade. Börja ta bokningar dag ett!
Image

Plug & Play offline

Om du inte har ytterdörren online så behöver du egentligen ingen kommunikation till något alls. Men vill du att ni skall vara fler som hanterar bokningar på olika enheter så behövs en serverlösning så att ni ser varandras ändringar i databasen utan att det blir konflikter om ni är inne samtidigt. Om ni inte själva vill sätta upp en serverlösning så kan ni beställa tjänsten serverdrift och support av oss.
Image