Hotell - Obemannat

Smarta stand-alone lås för att enkelt ge ut access med unika tidsbegränsade koder till gästrummet när hotellet är obemannat. Ni genererar koderna utan uppkoppling mot låsen. För ytterdörren finns två möjligheter. Endera en offline enhet med fasta koder (som ni kan ändra hur ofta ni vill) eller en online enhet som är uppkopplad mot den databas som genererar rumskoderna. I realtid fungerar då alla rumskoder individuellt till ytterdörren.
Bilden visar på ett lås med siffror ovan handtaget men siffrorna kan även vara nedanför handtaget. Ni kan du ha kvar cylindern ovan handtaget.
Lås obemannade hotellLås obemannade hotell

Hur går det till?

Uppgift: Gästen bokar sin vistelse och meddelar sen ankomst då anläggningen är obemannad alternativt har bokat på en webportal (extern tjänst).
Hantering: Ni lägger in gästen med rumsnummer och ankomst samt avresa i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Alternativt kan ni integrera en eller fler av nedasntående tjänster får att koden skall komma ut automatiskt till kunden. Gästen knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde (eller öppnar med Bluetooth på mobilen). Resten av vistelsen behöver gästen bara slå in den kortare "andra koden" för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angivet utcheckningsdatum. Koden kommer bara att fungera mellan den av er angivna in och utcheckningstiden utan att låsen har kommunicerat med programvaran. Magiskt!

Hur kommer koden till kunden?

I det billigaste och enklaste fallet så genereras koden i vårt program Lock Manager 7. Se hur det går till: Generera gästkoder Lock Manager 7 fungerar även som ett bokningssystem "light" där ni ser bokningarna. Ni kan också mejla koderna från systemet med en personlig text.

Lite mer automatik: Som steg två kan ni koppla till en extern tjänst Straiv som skickar ut koderna som sms eller mejl men det kräver att ni har databasen på en server som code2order hämtar koderna ifrån. Att ni har databasen på en server är bra ur fler perspektiv så som att flera personer kan ta bokningar samtidigt och för back-up.

Ännu mer automatik: I steg tre kan man koppla ett molnbaserat bokningssytem där gästen själv kan boka/betala/checka in och med code2order får sin unika gästkod. Integrering finns under 2021 med MEWS och under 2022 även med Apaleo.

Definitioner


Lås: Lås enligt lista under rubriken "Relaterat" av typen DS/TS
Användare: Gäst som har/ska checka in på anläggningen.
Kod: Gästens temporära kod.
Bricka
: Gästens Tag/Bricka/Kort.

Nyttoeffekt


  • Ingen personal behövs på plats för att gästen skall kunna checka in.
  • Batteridrivna lås minskar installationskostnaden.
  • Passar Svensk standard låskista. Enkel installation/utbyte från befintliga lås.

Lösning för rumsdörrarna

Kodås obemannade hotell

Rumsdörr med DS200 eller DS500

Med kodlås DS200 eller DS500 (kod+BLE) skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när den är giltig. Med DS500 finns även möjligheten att öppna med Bluetooth.
Kodås obemannade hotell

Rumsdörr med DS400 eller DS600

Med kodlås DS400 och DS600 (kod+RFID+BLE)skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när koden är giltig. Dessutom kan ni som alternativ till koderna ge ut kort/brickor till gästerna när ni är bemannade. Fördelen med kort är enkelheten för gästen annars sker bokningen på samma sätt och ger vare sig för,- eller nackdel för er som hotellägare. Med DS600 finns även möjligheten att öppna med Bluetooth

Lösning för ytterdörrarna

Ytterdörrslås hotellYtterdörrslås hotell

Ytterdörr med TS600 Online

Med kodlås TS600 online och uppkoppling mot server/molntjänst fungerarar gästernas rumskoder i realtid på ytterdörren. Vi kan erbjuda molntjänsten och samtliga lås färdigkonfigurerade för en plugg and play lösning till er alternativt har ni en serverlösning på plats. TS600 online har reläkontakt ut för styrning av exempelvis elslutbleck. TS600 finns med eller utan display.
Inkoppling ytterdörrslås
Ytterdörrslås hotellYtterdörrslås hotell

Ytterdörr med TS600 Offline

Med kodlås TS600 offline får ni en lösning där alla enheter är offline. I TS600 offline sparas fasta koder koder som inte är kopplade mot rumsdörrarnas koder. Rumskoden skapas dynamiskt som tidigare beskrivet utan koppling till databas/omvärld men ytterdörren vet inte om respektive kod per rum utan uppkoppling och måste således ha egen kod. I och med att det är fler gäster som har tillgång till ytterdörren med olika in/utcheckning är det inte praktiskt med dynamiska koder till TS600 offline. Ni kan lägga ett schema så att det är ny kod för exempelvis varje månad, men gästen måste komma ihåg två koder. Koden till ytterdörren och rumskoden. TS600 offline har reläkontakt ut för styrning av exempelvis elslutbleck. TS600 finns med eller utan display.

Boka Demoväska

Se magin med egna ögon. Boka en demoväska så skickar vi den med DHL (och bokar upphämtning därefter).

I väskan ligger ett "Hotellås" samt ett lås för ytterdörren. Vi kommer att skapa en kod på vårt kontor (eller någon annan stans) utan kontakt med demoväskan där du ser hur koden kommer att fungera. Om du kopplar upp routern som ligger i väskan med online låset kommer du även se att samma kod kommer att fungera där i realtid.

Demoväska

Plug & Play online

Beställ drift och support från oss för din online lösning så är du igång samma minut som du har installerat låsen. Router med modem, alla låsen färdigkonfigurerade. Börja ta bokningar dag ett!
Plug n play hotellås

Plug & Play offline

Om du inte har ytterdörren online så behöver du egentligen ingen kommunikation till något alls. Men vill du att ni skall vara fler som hanterar bokningar på olika enheter så behövs en serverlösning så att ni ser varandras ändringar i databasen utan att det blir konflikter om ni är inne samtidigt. Om ni inte själva vill sätta upp en serverlösning så kan ni beställa tjänsten serverdrift och support av oss.
Plug n play hotellås