Image

Applikationsbeskrivning

Hotell – Delvis obemannat


Smarta stand-alone lås för att enkelt ge ut access med tidsbegränsade koder till gästrummet vid sen ankomst när hotellet är obemannat. För ytterdörren finns två möjligheter. Endera en offline enhet med fasta koder (som ni kan ändra hur ofta ni vill) eller en online enhet som är uppkopplad mot den databas som genererar rumskoderna. I realtid fungerar då alla rumskoder individuellt till ytterdörren.
Definitioner

Lås: Dörrlås DS200 TGK med kod eller DS400 TGK med kod & RFID
Användare: Gäst som checkat in på hotellet.
Kod: Gästens temporära kod
Bricka: Gästens Tag/Bricka/Kort.

Hur går det till?

Uppgift: Gästen bokar sin vistelse och meddelar sen ankomst då anläggningen är obemannad alternativt har bokat på en webportal. Hantering: Ni lägger in gästen med rumsnummer och ankomst samt avresa i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar vid ankomst in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av vistelsen behöver gästen bara slå in den kortare ”andra koden” för access till rummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angivet utcheckningsdatum. Koden kommer bara att fungera mellan den av er angivna in och utcheckningstiden utan att ha kommunicerat med programvaran. Magiskt! Se använadrguide: TGK Användarguide. Inget av ovanstående kräver kommunikation mellan lås och programvara. Läs mer på System TGK

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i dörrar med befintlig låskista.

Lösning för rumsdörrarna


Image

Rumsdörr med DS200

Med kodlås DS200 skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när den är giltig

Image

Rumsdörr med DS400

Med kodlås DS400 skapar ni gästkoder offline som låset med en inbyggd algoritm förstår när koden är giltig. Dessutom kan ni som alternativ till koderna ge ut kort/brickor till gästerna.

Lösning för ytterdörren


Image

Ytterdörr med TS400 Online

Med kodlås TS400 online och uppkoppling mot server/molntjänst fungerarar gästernas rumskoder i realtid på ytterdörren. Vi kan erbjuda molntjänsten och samtliga lås färdigkonfigurerade för en plugg and play lösning till er.

Image

Ytterdörr med TS400 Offline

Med kodlås TS400 offline får ni en lösning där alla enheter är offline. I TS400 offline sparas fasta koder koder som inte är kopplade mot rumsdörrarnas koder. Ni kan lägga ett schema så att det är ny kod för exempelvis varje månad, men gästen måste komma ihåg två koder.

Plug & Play online

Beställ drift och support från oss för din online lösning så är du igång samma minut som du har installerat låsen. Router med modem, alla låsen färdigkonfigurerade. Börja ta bokningar dag ett!
Image

Plug & Play offline

Om du inte har ytterdörren online så behöver du egentligen ingen kommunikation till något alls. Men vill du att ni skall vara fler som hanterar bokningar på olika enheter så behövs en serverlösning så att ni ser varandras ändringar i databasen utan att det blir konflikter om ni är inne samtidigt. Om ni inte själva vill sätta upp en serverlösning så kan ni beställa tjänsten serverdrift och support av oss.
Image