Image

Hur tyder jag LED signalerna?


Låsen har fyra LED som indikerar olika status. Nedanstående tabell avser LS-serien skåplås.

Image