Vandrarhem - Kortlås

En gäst skall ha tillträde till entrén samt ett rum som delas med fler gäster. Inne i rummet har alla bäddar eventuellt ett förvaringsskåp

Vandrarhem lås

Hur går det till?

Dörrlåsen namnges och programmeras för ”fast alla” i programvaran LM6.
Skåplåsen namnges och programmeras för ”fritt val A” i programvaran LM6. 
Hantering: Med funktionen Check-In kan ni snabbt ta en användarbricka och ange start/slutdatum och tid. Lägg brickan på skrivenheten och klicka på Check-In. Om gästen lämnar tidigare än sluttiden kan ni klicka på ”Check-Ut”.
Lösning: Gästen har nu tillträde till ett fördefinierat rum samt ett valfritt ledigt förvaringsskåp i detta rum, men också begränsat till ett skåp. Brickan får en information inskrivet i sig när den låser ett förvaringsskåp, och begränsas efter det till att inte kunna låsa ett till. När gästen låst upp är det fritt att använda brickan till ett annat förvaringsskåp.

Definitioner


Lås: Skåplås LS300 och/eller dörrlås DS300 med RFID
Gäst: Gäst med RFID Tag/Bricka/Kort, tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter


Nyttoeffekt


  • Obegränsat antal bokningar med olika ankomst/avresa i samma rum.
  • Effektivt skåpsuttnyttjande då gästerna får ta valfritt ledigt skåp. Ni bokar inte upp skåpen som skulle kunna stå outnyttjade.
  • Batteridrivna lås ger låga installationskostnader.

Vandrarhem - Bromma

Till ett vandrarhem med över 300 bäddar har vi levererat 57 st dörrlås. De flesta låsen för RFID (Mifare) men även kodlås med temporär gästkod för incheckning när reception är obemannad. Fördelarna man fick var fler. Tidgare försvann nycklar av metall ofta, med de stora antalet gäster var det svårt att veta vilka som "gick en sväng" respektive försvann "för gott" och nycklar med det. Med kort så kan man nu skapa nya nycklar oavsett vilket rum som det saknas till. Den andra fördelen kom av att flera gäster som hade förskottsbetalt bodde längre än de betalt till och med så många gäster hade man inte kontroll på vilka som inte skulle vara kvar ett givet datum. Nu anger man gilltigheten på kortet vid incheckning och sen slutar kortet att fungera.
Referensobjekt
Image