LM6 4.3 Läs användarbricka/kort

Om du bara vill ta reda på brickan/kortets tillhörighet gör du det enklast i ”användarhantering”. Om du önskar mer information om brickan/kortet så som senast låsta lås gör du det enligt beskrivning nedan.

6.4.3.1 Lägg brickan/kort på USB läsaren

Klicka på ”Service” – ”Anv.kort – Service” och ”Anv.kort – översikt”

6.4.3.2 Du får nu en ny dialogruta.

Klicka på ”Läs”

Du får nu upp information om användarens ”ID-nummer” eventuell PIN kod, KGEN, gilltighet, behörigheter och tidzoner. Även accessgrupper som användaren tillhör kan läsas ut genom att trycka på grå knappen i förekommande fall.

Du får också ut information om senast låsta låset. Detta kan vara bra om det exempelvis är en bricka som används för ”fritt val” och användaren lämnat tillbaka den. Du kan då låsa upp detta slåp för att göra detta ledigt.