LM6 2.3 - Konfigurera användare

6.2.3.1 Att skapa eller redigera en användare: På huvudmenyn klickar ni på ”användarhantering”
Som alternativ till att lägga in användare manuellt kan man importera listor (excel/csv).

6.2.3.2 Tryck på det gröna plustecknet uppe till vänster för att skapa en ny användare eller dubbelklicka på en användare för att redigera denna.

6.2.3.3 På användarkortet kommer första fliken "allmänt" (om ni inte har varit inne i användarmenyn tidigare och avslutat arbetet i en annan flik).
Där anger ni som minimum efternamn på personen
ID nummer kommer automatiskt och går att ändra men har betydelse om ni skall koppla användare till låset genom metoden "ID-nummer = Lås" Då kommer användaren med ID-nummer 1 att ha behörighet till Lås med låsnummer 1. Läs mer om detta i supportmenyn "Konfigurera koppling lås/användare"
Om ni har lås med koder så anges användarens koder här. Användar PIN är användarens PIN när den används separat (ex lås LS200). Säkerhets PIN är när den används i kombination med kort (ex lås LS400).

Knappen accessgrupper behandlas nedan.

Minimuminformation:
– Ge användaren ett efternamn

Längst ner kommer information om när användaren konfigurerades senast och när den programmerades.

Att lägga till och ta bort accessgrupper på användaren.

6.2.3.4 Klicka på den grå knappen "accessgrupper" nere till höger.

6.2.3.5 Om ni har fler applikationer med accessgrupper skall ni först välja vilken av dem i drop down menyn uppe till vänster.
Därefter dubbelklickar ni på namnet på den låsgrupp ni vill koppla mot eller ta bort.
Detta markerar/avmarkerar alla dagar, om ni vill ha olika rättigheter för olika dagar, så markerar/avmarkerar ni i respektive dag.

Tryck OK!

Kopia på användarbricka som "dödar" orginalet.

6.2.3.6 Om ni vill skapa en kopia på en användares bricka som "dödar" orginalbrickan (vid borttappad eller stulen bricka) så skall ni klicka på knappen KGEN i fliken "Allmänt".

Ni får då upp en ny dialogruta. Klicka på det gröna plustecknet vilket skapar en kopia av användarens bricka en "generation högre". Tryck ok och programmera en ny bricka. När denna bricka presenteras för låset så förstår låset att den skall "döda" den förra generationens bricka/kort. Detta påverkar inte andra eventuella användares behörighet till samma lås.

Ge användaren en grupptillhörighet för filtrering

6.2.3.7 Öppna användarmenyn som tidigare men välj den andra fliken "grupper"
Om ni skapat filtergrupper så kan du här ange vilken filtergrupp användaren tillhör. Detta påverkar inte användarbrickans programmering eller funktion men gör att ni i programmet kan filtrera fram grupper av personer för en enklare konfigurering om ni har många användare.

Ge användaren behörighet till olika applikationer

6.2.3.8 Tredje fliken "Behörighet"
Låsen ingår alltid i en applikation vilket kan vara "Fritt val" "Fasta personalskåp" etc. Ibland finns det bara en applikation, ibland finns fler och vid de tillfällen kanske man inte vill att de som har personliga skåp dessutom har möjlighet att ta ett skåp "fritt val" för att dessa är till besökare som exempel.

Öppna användarmenyn som tidigare men öppna tredje fliken "behörighet".
Här kan du markera de applikationer personen skall vara behörig för. Som standard markeras alla tillgängliga applikationer vid tillfället då användaren skapas.

Utan Check-In: För hotellapplikationer etc. kan du markera att användaren inte tillhör gruppen som skall listas i Check-In funktionen.

Kontorsfunktion: Om denna är markerad och är behörig på lås som har kontorsfunktion kommer denna användare ha möjlighet aktivera funktionerna. Läs mer "konfigurera kontorsfunktion".

Rumservice: Användarens kan aktivera "Stör inte" på dörrlås.

Begränsa användaren i tid-, och datum.

6.2.3.8 Nu har vi gått igenom en del om behörighet, denna fjärde flik på användarmenyn hanterar begränsningar i tid/datum.
Det går att begränsa användaren till fördefinierade perioder som sattes i programmets generella konfigurering. Som standard tilldelas användaren ingen gilltighet om ni valt att arbeta med tidzoner.
Man kan också sätta ett start och slutdatum from när eller/och tom användarbrickan skall vara giltig. Om inget anges är brickan/kortet gilltig på obestämd tid.
Om man arbetar med koder i kombination med brickor kan användarkoden begränsas i tid också.

Det var fjärde och sista fliken!

CyberNet intällningar (endast synlig om applicerbart)

Image
6.2.3.9 Om ni har ett system typen CyberNet så får ni även denna flik i användarhantering. Tiden ni anger för respektive dag är tiden som användaren får förlängda rättigheter på sitt kort/tag när den uppdaterar vid en CyberNet enhet. Om ni markerar blockera CyberNet så kommer personens rättigheter inte uppdateras. Om ni markerar Första uppdatering viid CyberNet så sker även nödvändig konfiguration av kortet/tag första gången och tar då lite längre tid (görs normalt hos administratören).