Skåplås – Personalskåp många medarbetare.

När ni är så många att det inte blir "personligt" när någon tillkommer eller slutar och därmed svårt att ha kontroll på var det finns lediga skåp och vilka som är upptagna.
Det finns även massor av finesser som underlättar för administratören i denna applikation. Tidsfunktioner, blandade funktioner för olika grupper av lås, logg och mycket mer.

Denna applikation kan också vara användbar när man inte är så många men att det är viktigt med spårbarhet. En typisk sådan applikation är vapenskåp hos polisen.

Personalskåp med skåplåsPersonalskåp med skåplås
Skåplås

Hur går det till?

Om användarna redan har brickor av typen Mifare (ex ID06, SITHS) så kan dessa användas. Annars skall brickor av typen Mifare införskaffas. Låsen programmeras med programvara för personliga brickor.
Möjligheterna är så gott som oändliga i denna applikation. Om vi börjar med lite frågeställningar. Sitter administratören i närheten av personalen? Är det nya eller befintliga skåp?
Nedan tar vi upp olika systemuppbyggnader för olika behov. OBS det går också att blanda systemen!

Definitioner


Lås: Skåplås LS300.
Användare: Personal med RFID Tag/Bricka/Kort eller NFC tillfällig eller personlig.
Bricka: Användarens Tag/Bricka/Kort.

Relaterade produkter


LS300
Systempaket LDS maxi
Merlify (mobil access)

Nyttoeffekt


  • Inga förlorade nycklar.
  • Högt nyttjande om man har tidsbegränsning med automatisk öppning.
Image

System standard

Med system standard får du ett mycket enkelt montage med alla möjligheter men när personer tillkommer eller slutar behöver de komma förbi administratören med sina brickor. Om det förlorar brickan finns sätt att "döda" bort den.

System standard

Image

System CyberNet

Med system CyberNet så får man som tillägg till system standard accesspunkter som uppdaterar användarnas brickor med "färska" rättigheter när de passerar accespunkten.
Varför skall ni inte ha det: ökade kostnader i accesspunkter, inga nackdelar i övrigt.

System CyberNet

Image

System online

Med system Online får du låsen uppkopplade med WiFi. Fördelen är att du kan påverka låsen och ta ut logg online (Med de två ovanstående exempel måste ni gå till låset för att få ut loggen) med mera.
Varför skall ni inte ha det: Ökade kostnader i WiFi moduler och besvärligare montage, samt inte lika flexibelt i befintliga skåp.

System online

System Mobil access

System Merlify

Med Merlify skickar du digitala nycklar som användarna för över till sina kort/tagar med mobilens NFC gränssnitt.

www.merlify.se