Applikationsbeskrivning

Hyrutrustningar - Nycklar i mobiltelefonen

För hyrutrustningar hittar vi fler applikationer och gemensamt är att undvika borttappade nycklar, förenkla för er som uthyrare och hyrestagaren med att ha fler/oändligt antal nycklar med enkel administration. Borttappade nycklar ger inte bara administrativt arbete, utan även en risk för er som uthyrare och kommande hyrestagare när nycklar är på vift.
Mobil nyckel hyrutrustningHyrprodukter bluetooth lås
Med elektroniska lås för öppning med mobiltelefon gör att ni kan ge ut och återkalla ett oändligt antal nycklar momentant. Enda ni behöver göra är att lägga in mejladressen till mottagaren. Allt administreras över ett webgränssnitt och nycklarna hanteras säkert i mobilen utan möjlighet att kopieras. Även grupper av nycklar kan tilldelas mottagaren, utifrån grupptillhörighet.
BLE HänglåsElektroniskt låsvred

Hur går det till?

Administratören bjuder in mottagarna av nycklar definierat som deras mejladresser. Användarna blir aviserade med mejl som innehåller innehållande en länk där de skapar ett konto genom att fylla i namn och önskat lösenord. Redan vid inbjudan kan ni lägga till mottagarnas grupptillhörighet. Grupptillhörigheten definierar vilka nycklar de får tillgång till. Användarna loggar in i appen där nyckeln/nycklarna väntar på dem redo att användas. Användarna ser endast en "gruppnyckel" med information om vilka lås de har tillgång till. När de trycker lås upp i appen är endast låset som är synligt tillgänglig att klicka på. Lås finns som hänglås (container, byggbodar och släp mm) samt elektroniska vred (byggbodar)

Definitioner


Administratör: Redigerar grupper och mottagare av nycklar.
Användare: Mottagare av nycklar.
Lås: Bluetooth hänglås och elektroniskt vred.
Elektronisk nyckel: Nyckel skapad i webgränssnittet som skickas till användarna

Nyttoeffekt


  • Inga borttappade nycklar.
  • Kostnaderna minskar drastiskt för hantering av nycklar där de tidigare har använts fysika nycklar. Dessutom kan man tillverka och återkalla ett oändligt antal nycklar.
  • Gruppering gör det enkelt att skicka en "nyckelknippa"
  • Spårbarhet gör att man får historik på vem som låst/öppnat låsen och vid vilken tidspunkt