6.3.3 – Programmera användare (brickor, kort)

Beskrivningen utgår från att ni har installerat USB läs/skrivenhet beskrivet i kapitlet om ”programmera Lås”.

6.3.3.1 När ni står på startsidan: Tryck på ”Användarhantering”. En ny dialogruta öppnas. Markera den användare ni vill programmera.

6.3.3.2 Tryck på läsare. (Ibland säger programmet till om att ni inte har markerat en användare även om det ser ut så i listan. Dubbelklicka då på användaren och klicka på läsare).

6.3.3.3 Ta bort brickan.

6.3.3.4 Ni kan nu se att användaren fått ett serienummer i listan.

6.3.3.5 Om ni vill programmera flera användare efter varandra så markerar ni alla dessa användare. Ni kan därefter trycka på läsaren och lägga på brickor efter varandra på läsenheten och de kommer att programmeras efter varandra. Ni kommer att se brickans serienummer läggas in på respektive användare.