Image

Reläenhet


Reläenhet för våra TS-enheter
Artikelnummer: 32040.921.014
Reläenheten kommunicerar med TS enheten och ger en brytande/öppnande kontakt. Skall placeras oåtkommligt från accessidan (utsidan?)