Image

Reläenhet


Reläenhet för våra TS-enheter
Reläenheten kommunicerar med TS enheten och ger en brytande/öppnande kontakt. Skall placeras oåtkommligt från accessidan (utsidan?)