LM6 2.1B Konfigurera CyberNet

Nedanför beskriver vi översiktligt funktioner som tillkommer för inställningar om ni har ett system med Cyberspot.
Image
6.2.1B.1 Under rubriken Data/System skall ni markera Ytterligare inställningar "CyberNet"
Image

6.2.1B.2 Klicka på CyberNet inställningar. Inställning normal innebär att personerna skall finnas i systemet med serienummer för att uppdateringarna skall fungera, och är som de låter det normala att använda.

Auth. Mode 1 ger en godtycklig Mifare bricka rätten att använda skåp som är programmerade för fritt val. Rättigheten ges utan tidsbegränsning. Övriga val är kundspecifika lösningar och skall inte användas.

Om ni markerar "Förlängning av giltighet..." så växlar tiden som anges på användarna från tidslängd till tidspunkt (se punkt 1B.4). Tidspunkten avser en användare som lägger på sin tag efter 00.00. Dvs om man satt inställning kl. 10.00 så får man ingen access om man kommer 23.59 däremot efter 00.00 den aktuella dagen.

Image

6.2.1B.3 När ni har lagt upp ett lås som "CyberNet" så skall ni fylla i ytterligare inställningar.

1 Välj den applikation (eller fler) som skall uppdateras med CyberNet tider

2 Nödfunktion innebär att användaren uppdateras med 24 timmar av sina rättigheter om CyberNet inte har kommunikation med databasen.

3 Format bricka = Användarens kort/tag formateras för systemet första gången vid Cyberspot (tar lite längre tid). Detta görs normalt när man läser in användaren på USB-dosan hos admin.

4 Lägg in adresser etc. för kommunikationen med servern där databasen ligger.

Image

6.2.1B.4 Olika utrustning, så kallade systempaket ger er olika möjligheter att programmera låsens funktioner.
Lärfunktion innebär att man lägger programmeringsbricka/kort mot låset och därefter användarnas brickor/kort och därmed "lär" låset vilka användare som skall ha access. Nackdelen kontra att jobba med accessgrupper är att om en persons behörighet skall bort så måste låset nollställas och läras om med de användare som fortsatt skall ha access. En annan nackdel med lärfunktion är att du behöver ha tillgång till användarnas kort/tag när du är vid låset.