Godstransporter lås

Godstransport - Lås här, öppna där!

I olika sammanhang med godsfrakter är det inte ovanligt att man vill skydda sitt gods. Av flera skäl är det direkt olämpligt att skicka med en fysisk nyckel. Man känner inte den som utför frakten och mottagaren möter ofta inte upp godset vid ankomst och kan på så sätt inte få en nyckel i samband med det. Lösningen är Bluetooth nycklar.
Med elektroniska hänglås för Bluetoothnycklar kan ni låsa godset på avsändarplatsen och skicka nyckeln elektroniskt till mottagern som låser upp låset på ankomstplatsen. Allt sköts via ett webgränssnitt med "fleet management". Ni kan skicka ett oändligt antal nycklar till ett obegränsat antal lås. Ni kan skapa grupptillhörigheter både för låsobjekten och användarna på ett enkelt sätt.
ImageImage

Hur går det till?

Administratören bjuder in mottagarna av nycklar definierat som deras mejladresser. Användarna blir aviserade med mejl som innehåller en länk där de skapar ett konto genom att fylla i namn och önskat lösenord. Redan vid inbjudan kan ni lägga till mottagarnas grupptillhörighet. Grupptillhörigheten definierar vilka nycklar de får tillgång till. Användarna loggar in i appen där nyckeln/nycklarna väntar på dem redo att användas. Användarna ser endast en "gruppnyckel" med information om vilka lås de har tillgång till. När de trycker lås upp i appen är endast låset som är synligt tillgänglig att klicka på.

Definitioner


Administratör: Redigerar grupper och mottagare av nycklar.
Användare: Mottagare av nycklar.
Lås: Bluetooth hänglås.
Elektronisk nyckel: Nyckel skapad i webgränssnittet som skickas till användarna

Nyttoeffekt


  • Med elektroniska nycklar kan objekt som tidigare inte låsts inför transporter pga av för omfattande logistik av fysiska nycklar nu bli låsta.
  • Kostnaderna minskar drastiskt för hantering av nycklar där de tidigare har använts fysika nycklar.
  • Spårbarhet gör att man får historik på vem som låst/öppnat låsen.och vid vilken tidspunkt