Importera Listor – Användare och lås

Det finns två uppenbara tillfällen då det är bra att importera listor i Lock Manager 6.x. Det ena tillfället är när man har stora antal användare/lås att lägga upp vilket ofta är fallet när man installerat systemet och lägger upp användare och lås för första gången. Det andra tillfället är när man vill lägga till en användare med ett känt serienummer. Serienummer kan inte läggas in manuellt i ”Användarhanteraren” bara läsas in med USB läsaren och då finns import som enda alternativ. Att göra iordning importfilen kräver ett visst handlag så ni gör bäst i att låta oss göra det åtminstone första gången.

Importera listor med personer och lås hittar ni under ”Data” och ”Importera”

Listorna som skall importeras skall vara av typen .CSV

Vi tillhandahåller färdiga mallar som kan fyllas i utifrån excel filer.