LM6 4.8 Lista koppling accessgrupper (lås/användare)

Om ni vill lista hur låsen är kopplade mot användare när ni använder accessgrupper gör ni det enligt nedan.

6.4.8.1 Klicka på ”Låsservice” – ”Koppling accessgrupper mot lås”.

6.4.8.2 Om ni har fler accessgrupper får ni upp en dialogruta där ni väljer vilken ni vill titta på.

6.4.8.3 Ni får upp en ny dialogruta med låsen på vänster sida. Ni kan bläddra i den och får då upp namnet på den eller de som har access till låset.
OBS! Denna lista uppdateras långsamt när ni bläddrar så säkerställ att ni fått upp rätt lås genom att titta på rubriken på höger sida.