Tack för att du valt oss som leverantör. Nu kör vi!

1 – Installera Lock Manager 6.x
2 – Lägg till ert licensnummer.
3 – Byt till Svensk språkfil
4 – Installera serverlösning (valfritt)
5 – Lägg till er unika kunddatabas vi gjort till er
6 – Hitta och kom igång med er unika kundfil.

1 – Installera Lock Manager 6.x

1.1 Du får Lock Manager som en zip-fil av oss som du skall extrahera.
1.2 Start därefter genom att dubbelklicka på installationsfilen ”setup V6.x.x…”
1.3 Godkänn och välj standardplatsen om du inte har starka själ till annat. Vi förutsätter i vidare instruktioner att du valt standardplatsen. (Välj att installera ”Reader Driver” och ”Communicator Driver” i förkommande fall om du får frågan). Oavsett om ni skall ha databasen på en server eller lokalt skall Lock Manager installeras på klinten/klienterna. För serverinstallation installeras även Firebird som behövs.
From LockManager v6.1.5 med Win10 behöver ni även byta ut FEUSB.dll som ni får i en separat fil från oss.
Platsen ni skall lägga in filen på är C:\Program Files (x86)\Schulte-Schlagbaum AG\Lock Manager 6.1
Denna fil uppdaterar drivern till den USB anslutna Läs/skrivenheten samt eventuell kommunikator.

2 – Lägg till er licensnyckel

2.1
Normalt öppnar sig fönstret där ni lägger in licensen men om inte så från huvudmenyn klickar ni på ”Data” och därefter ”Licens”.

2.2
Fyll i: Objektnummer – Notis – Licensnummer exakt så som ni har fått det med versaler och gemener. Avsluta med OK.

3 – Byt till Svensk språkfil

3.1
Byt ut språkfilerna LM6.sil och LM6_ERROR.sil som du får av oss separat om du vill ha språket på Svenska. Det finns tre språkfiler för Svenska. Två för programvara LM6.0 upp till version 6.0.5 respektive en från 6.0.6 och uppåt. Från 2017 levererar vi LM6.1 som har en separat språkfil.
Kolla vilken version på LM6.0/LM6.1 ni har och berätta för oss så att ni får rätt fil.
Om ni vill uppgradera till LM6.1 från LM6.0 så är det kostnadsfritt men kräver lite arbete med er befintliga kunddatabas så om ni känner er bekväma med befintlig installation så behåll den.

3.2 Se till att Lock Manager 6 är stängd

3.3 Kopiera in LM6.sil och LM6_ERROR.sil ni fått av oss i DATA mappen enligt sökvägen nedan.

From version 6.1.4 är standardplatsen:
Image

3.4 Starta Lock Manager 6. Gå till Options/språk och byt till önskat språk

2.5 Klart!

OBS! filen LM6_ERROR som hanterar felmeddelanden översattes inte i LM6.0 men finns översatt för LM6.1

Tom version 6.1.3 är standardplatsen:

4 – Serverinstallation (valfritt)

Om ni skall ha databasen på en server skall ni göra en Firebird installation på servern. Firebird versionen som är inkluderad på DVD alternativt ni fått som fil av oss måste användas och den får inte finnas en annan firebird installation på samma server.
4.1 Kör LockManager installationen eller bara Firebird installationen ni fått av oss. Vi rekommenderar att ni väljer standard mappen /firebird och vidare installerar följande komponenter: Super Server binärdata, Server komponenter och Komponenter för utvecklare och administratörer. Programmet Lock Manager som skall installeras på klinterna behöver inte ligga på servern.
4.2 Öppna port 3050 för kommunikation dvs gör undantag för brandväggen.
4.3 Byt ut ”bisudf.dll” som finns på servern i mappen ”Firebird/udf”. Det finns en ”bisudf.dll” från installationen men den skall bytas ut.
4.4 Klienterna måste ha fullständiga skriv/läsrättigheter enligt länk

5 – Lägg till er unika databas vi gjort till er.

5.1
Om du inte valt bort vårt erbjudande om att vi konfigurerar systemet åt dig kostnadsfritt så får du en fil av oss som du förslagsvis lägger i samma mapp som de Svenska språkfilerna*. Om ni skall ha en serverlösning så är det på servern databasen skall ligga. LockManager och språkfiler ligger fortfarande lokalt. Om ni har installationen lokalt kan ni fortfarande lägga databasen var ni vill så längre LockManager pekar mot den platsen, däremot så utgår vi från standardplatsen när vi ger vidare instruktioner på dessa supportsidor.
Nedan ser ni standardplasen om ni skall ha databasen lokalt.

*Anledningen till att ha filerna i denna katalog är att de som standard är ”delade” och inte blir hindrade av eventuella restriktioner i skriv/läsbehörigheter som normalt finns i vissa mappar.

Tom version 6.1.3:
From version 6.1.4:
Image

6 – Hitta och kom igång med er unika kundfil.

Om du skall börja från början med en ny databas så går du till instruktionerna för ”konfigurera grundinställningar” i supportmenyn. From version 6.1.4 så ser fönstren nedan något annorlunda ut, men fälten är detsamma.

6.1
Från huvudmenyn klickar du på ”Data” och ”Databas”

6.2
Klicka på ”Alias”

6.3
Klicka på det grönt ”PLUS” för att skapa ett arbetsnamn som kopplas mot databasen du skall använda.

6.4
Ge databasen att arbetsnamn (Alias).

Om du skall ha databasen lokalt så anger ni ”Local” och om ni skall ha den på server så anger ni TCP/IP och serveradressen (IP nummer etc.)

6.5
Klicka på ”datenbank-Pfad” (som betyder sökväg i detta fall) och leta upp filen du fått av oss. Vid standardinstallation hamnar du i rätt mapp med en gång. För er som valt en serverlösning så kontaktar du den som lagt upp filen på servern för rätt sökväg.

6.6
Klicka på ”Test” och se att du får ett ”OK”.

Du är nu klar och kan programmera lås och användare om du inte vill göra några förändringar från att vi satte upp konfigurationenen åt er. Se hur under separata rubriker i supportmenyn.