Problem att hitta databas vid/efter installation.

1 - Om du har problem att programmet inte hittar databasen. 2 - Om du har problem direkt efter installation att programmet inte hittar databasen i gamla versioner upp till LM 6.0.

1 - Om du har problem att programmet inte hittar databasen.

Om du får felmeddelandet att ”databas inte kan hittas” eller ”fel sökväg” etc. när du öppnar eller är inne i Lock Manager så kan de bero på fler saker

Lösning:
1 - Du har databasen på en server och du saknar uppkoppling. Kolla att du har uppkoppling med Internet genom att exempelvis besöka en hemsida. Gärna en med tidsangivelse så som dagstidiningar för att säkerställa att du inte får upp en sida som är cashad i din dator. 2 - Du har tappat filen "settings.ini" som bland annat anger var Lock Manager skall söka efter databasen. Om du har gjort en standardinstallation så hittar du den enligt bild A. Notera att du måste markera "Dolda filer" för att den skall synas. Om två eller fler personer delar dator med olika inlogg så behöver respektive konto ha en sådan fil. Filen skapas i samband med att man läser in "SystemID" i Lock Manager. 3 - Servern som din databas ligger på har ingen uppkoppling, har ändrat namn eller sökväg sedan du senast hade kontakt med den. Det kan också vara så att port 3050 på servern som Lock Manager kommunicera via kanske inte är öppen. Kontrollera med IT avdelningen och när du talar med dem så kan du ange dina inställningar som du ser i filen nämnd ovan. Dubbelklicka på filen och se bild B hur du ser sökvägen

Image
Bild A C:\Users\Public\Documents\Schulte-Schlagbaum AG\LockManager61
Image

Bild B

DB_INDEX=01 PRINTERNAME= PRINTERFORM= </ br>DB_NAME00=XX DB_FILE00=localhost:C:\Users\Public\Documents\Schulte-Schlagbaum AG\LockManager61\DATA\XX.fdbDB_NAME01=YYDB_FILE01=localhost:C:\Users\Public\Documents\Schulte-Schlagbaum AG\LockManager61\DATA\YY.fdb

4 - Om du har problem direkt efter installation att programmet inte hittar databasen i gamla versioner upp till LM 6.0.

Om du får felmeddelandet att ”databas inte kan hittas” eller ”fel sökväg” etc. när du öppnar eller är inne i Lock Manager så är anledning med största sannolikhet att du inte har full skriv och läs rättigheter i två mappar som Lock Manager behöver tillgång till.

Lösning:
Tilldela dig själv fullständiga rättigheter i mappen ”Schulte Schlagbaum AG” och ”BIS” enligt nedan.

4.1
Kör ”regedit” från Windows start.

1.2
Leta rätt på mapparna som synes på bilden.

1.3
Högerklicka på ”BIS” och klicka på ”behörigheter” se till att du har fullständig behörighet.

1.4
Gör samma sak med mappen ”Schulte Schlagbaum AG”

Stäng regedit.

Starta om datorn och starta LockManager 6 igen.

2 - Om du inte kan programmera brickor/kort när du varit i drift ett tag.

Ibland händer det att programmet tappar sitt System ID när det gjorts uppdateringar av Windows. Återinitiera SystemID enligt instruktioner nedan.

Ta först bort System ID om den "ser ut" att vara inladdad genom att:
2.1
Öppna fliken Data och anläggning

2.2
Tryck på "Återställ"

2.3
Initiera System ID igen genom att trycka på "Initiera" och lägga på systemkortet "SysDataKey"

Om detta var upphovet till problemet så är det klart att pröva igen.

Annars så kan
1, Brickan/kortet vara defekt.
2, Sektorn du försöker skriva till på brickan/kortet vara upptagen av en annan programmering/applikation.

Löste sig inte problemet?

Om du har Teamviewer får du gärna vara förberedd med denna.

Ring 08-41007990