Problem att hitta databas vid/efter installation.

1 – Om du har problem direkt efter installation att programmet inte hittar databasen.
2 – Om du inte kan programmera brickor/kort när du varit i drift ett tag.

1 – Om du har problem direkt efter installation att programmet inte hittar databasen.

Om du får felmeddelandet att ”databas inte kan hittas” eller ”fel sökväg” etc. när du öppnar eller är inne i Lock Manager så är anledning med största sannolikhet att du inte har full skriv och läs rättigheter i två mappar som Lock Manager behöver tillgång till.

Lösning:
Tilldela dig själv fullständiga rättigheter i mappen ”Schulte Schlagbaum AG” och ”BIS” enligt nedan.

1.1
Kör ”regedit” från Windows start.

1.2
Leta rätt på mapparna som synes på bilden.

1.3
Högerklicka på ”BIS” och klicka på ”behörigheter” se till att du har fullständig behörighet.

1.4
Gör samma sak med mappen ”Schulte Schlagbaum AG”

Stäng regedit.

Starta om datorn och starta LockManager 6 igen.

2 – Om du inte kan programmera brickor/kort när du varit i drift ett tag.

Ibland händer det att programmet tappar sitt System ID när det gjorts uppdateringar av Windows. Återinitiera SystemID enligt instruktioner nedan.

Ta först bort System ID om den “ser ut” att vara inladdad genom att:
2.1
Öppna fliken Data och anläggning

2.2
Tryck på “Återställ”

2.3
Initiera System ID igen genom att trycka på “Initiera” och lägga på systemkortet “SysDataKey”

Om detta var upphovet till problemet så är det klart att pröva igen.

Annars så kan
1, Brickan/kortet vara defekt.
2, Sektorn du försöker skriva till på brickan/kortet vara upptagen av en annan programmering/applikation.

Löste sig inte problemet?

Om du har Teamviewer får du gärna vara förberedd med denna.

Ring 08-41007990