Applikationsbeskrivning

Konferensrum – Tidsbestämd access


Genom att på ett enkelt sätt generera koder som är tidsbestämda får ni kontroll på att de som bokat också får sitt konferensrum utan besvär.

Definitioner

Lås: Dörrlås DS200 med kod.
Användare: Person som skall ha access.

Relaterade produkter
Hur går det till?

Uppgift:
En person bokar konferensrummet och ni vill tilldela en access som är tidsbestämd.

Hantering: Ni lägger in bokaren med rumsnummer start-, och stopptid i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar först in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av tiden behöver personen bara slå in den kortare ”andra koden” för access till konferensrummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angiven stopptid.

Inget av ovanstående kräver kommunikation med låset.

Installation

Låsen är batteridrivna och monteras enkelt i dörrar med befintlig låskista.