Konferensrum - Tidsbestämd access

Genom att på ett enkelt sätt generera koder som är tidsbestämda får ni kontroll på att de som bokat också får sitt konferensrum utan besvär.
ImageKodås konferensrum

En person bokar konferensrummet och ni vill tilldela en access som är tidsbestämd.

Hantering: Ni lägger in bokaren med rumsnummer start-, och stopptid i programmet. Programmet returnerar två koder till kunden. Ni kan ange dessa över telefon, sms eller mejl. Gästen knappar först in de två koderna på låset och får tillträde. Resten av tiden behöver personen bara slå in den kortare "andra koden" för access till konferensrummet. Koden kommer upphöra att fungera efter angiven stopptid.

Inget av ovanstående kräver kommunikation med låset.

Definitioner


Lås: Dörrlås DS200 med kod.
Användare: Person som skall ha access.

Nyttoeffekt


  • Ingen personal på plats.
  • Batteridrivna lås ger låga installationskostnader.