Image

Systempaket LS4/LSW4 mini

I Systempaket LS4/LSW4 Mini ingår 9 programeringsknappar, som på ett mycket enkelt sätt programerar system då det är ett mindre antal användare. Med Systempaket LS4/LSW4 Mini kan du inte nyttja två av funktionerna som finns i skåplåset LS400.

De tre funktioner som inte kan nyttjas är
– Tidsfunktion (Du har ingen programvara som sätter tiden)
– Loggfunktion (Du har ingen programvara som läser logg)

Detta ingår i systempaket LS4 mini:

Låsen blir med dessa brickor programmerade med ert unika objekt-ID och endast era Masterbrickor fungerar nu för låsen.
Med brickorna kan byta kod, ändra från ”fritt val” kod till fast kod ”alla” eller fast kod ”en” och vice versa.
9 taggar för:
– Typ av Funktion (5 st)
– Batteritest
– "Reset" Återställning till fabriksinställningar
– Mastertag I
– Mastertag II

Så använder du brickorna: Manual

Image
En nackdelen med Systempaket LS4/LSW4 Mini kontra våra systempaket som är baserade på uppkoppling mot dator är att om en användare skall tas bort måste låset återställas och användarna läggas in på nytt.